Cổng Dịch vụ công Quốc gia được đưa vào vận hành chính thức

31/12/2019

Ngày 9 tháng 12 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng các đại biểu đã thực hiện nghi thức khai trương đưa Cổng Dịch vụ công Quốc gia vào vận hành chính thức tại địa chỉ dichvucong.gov.vn.

Phát biểu tại lễ khai trương, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nhấn mạnh xây dựng Cổng Dịch vụ công Quốc gia (DVCQG) là một nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng Chính phủ điện tử, kết nối Chính phủ với người dân và doanh nghiệp mà trực tiếp là góp phần nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Cổng DVCQG được xây dựng với mong muốn tạo dựng một địa chỉ cung cấp thông tin và hỗ trợ việc thực hiện thủ tục hành chính và dịch vụ công liên tục, minh bạch, chính xác, hiệu quả, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, chống tiêu cực, tiết kiệm chi phí và góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Về cơ bản đã hoàn thành các nội dung:

 • Nâng cấp cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính;
 • Cung cấp nền tảng đăng nhập một lần kết nối với các Cổng dịch vụ công bố cấp Bộ, cấp tỉnh;
 • Nâng cấp hệ thống phản ánh, kiến nghị cho người dân, doanh nghiệp; và
 • Cung cấp nền tảng thanh toán trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Tại thời điểm khai trương, Cổng DVCQG cung cấp các dịch vụ công, bao gồm:

- 3 dịch vụ công thực hiện tại cấp bộ gồm:

 • Cấp giấy phép lái xe quốc tế;
 • Đăng ký khuyến mãi; và
 • Nhóm dịch vụ về Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa.

- 2 tiện ích

 • Nộp thuế điện tử (đối với doanh nghiệp); và
 • Thanh toán tiền điện.

- 5 dịch vụ công thực hiện tại 63 tỉnh, thành phố gồm:

 • Đổi giấy phép lái xe;
 • Thông báo hoạt động khuyến mại;
 • Cấp lại thẻ Bảo hiểm y tế do mất, hỏng;
 • Dịch vụ cấp điện hạ áp (phục vụ người dân, hộ gia đình); và
 • Dịch vụ cấp điện trung áp (phục vụ doanh nghiệp) và tích hợp tiện ích thanh toán tiền điện.

Lợi ích của Cổng DVCQG:

 • Bằng một tài khoản duy nhất là có thể đăng nhập được đến tất cả các Cổng dịch vụ công cấp Bộ, cấp tỉnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến, theo dõi tình trạng giải quyết, đánh giá chất lượng giải quyết và gửi phản ánh, kiến nghị mà không phụ thuộc vào thời gian, địa giới hành chính. Đồng thời, có thể tái sử dụng các thông tin đã có và tiết kiệm thời gian chuẩn bị hồ sơ, từ đó giảm đáng kể chi phí xã hội trong thực hiện thủ tục hành chính, đặc biệt là những thủ tục hành chính có liên quan đến nhiều cơ quan.
 • Với các nền tảng, dữ liệu dùng chung cũng sẽ giúp hạn chế việc đầu tư dàn trải tại các bộ, ngành, địa phương và giúp tăng cường quản lý nhà nước, giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính, tăng trách nhiệm giải trình và năng lực phản ứng chính sách, thúc đẩy quá trình cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội.