Quản lý thuế

15/10/2021

Tổng quan

Các văn bản liên quan đến quản lý thuế quy định những nội dung chính như sau:

  • Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của các bên liên quan tới nghĩa vụ thuế bao gồm đối tượng nộp thuế (cá nhân, tổ chức) và cơ quan quản lý;
  • Cung cấp những hướng dẫn cụ thể cho những thủ tục dùng chung cho tất cả các loại thuế, như: Hướng dẫn đăng ký mã số thuế ban đầu, khai thuế, nộp thuế,…. Theo đó văn bản của những loại thuế cụ thể sẽ tham chiếu vào những hướng dẫn này;
  • Cung cấp nguyên tắc/ định hướng xử lý chung đối với một số thủ tục thuế để từ đó các văn bản thuế của từng loại thuế cụ thể được xây dựng và phát triển chi tiết hơn, như: Tính thuế, thời hạn nộp thuế, ấn định thuế, hoàn thuế,…;
  • Các quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử;
  • Các hướng dẫn liên quan đến đại lý thuế;
  • Các thủ tục về kiểm tra thuế, thanh tra thuế, cưỡng chế thi hành thuế, xử lý vi phạm hành chính, khiếu nại, tố cáo, khởi kiện.
Để xem chi tiết những nội dung trên, vui lòng xem vào các văn bản gốc liên quan đến quản lý thuế được trình bày tại mục Các quy định liên quan đến Thuế