Các hành vi vi phạm về thuế và chế tài xử lý vi phạm

05/05/2021

Các hành vi vi phạm về thuế được quy định tại Nghị định 129/2013/NĐ-CP, Nghị định 100/2016/NĐ-CP và Nghị định 125/2020/NĐ-CP bao gồm:

  • Hành vi chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế, chậm thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế so với thời hạn quy định
  • Hành vi khai không đầy đủ các nội dung trong hồ sơ thuế
  • Hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế so với thời hạn quy định
  • Hành vi vi phạm các quy định về cung cấp thông tin liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế
  • Hành vi vi phạm quy định về chấp hành quyết định kiểm tra, thanh tra thuế, cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế
  • Hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn
  • Hành vi trốn thuế, gian lận thuế
  • Hành vi sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp; sử dụng không hợp pháp hóa đơn, chứng từ
  • Các hành vi vi phạm khác theo quy định

Tùy thuộc vào các mức độ vi phạm mà cơ quan thuế sẽ áp mức xử phạt tương ứng.
Vui lòng tải văn bản đính kèm tại đây để xem chi tiết các chế tài xử lý vi phạm cho các hành vi trên.