Các Doanh nghiệp nên sử dụng dịch vụ tính lương thuê ngoài

11/05/2021

Doanh nghiệp nào nên sử dụng dịch vụ tính lương thuê ngoài

 • Doanh nghiệp mới thành lập và chưa có nhiều kinh nghiệm trong quản lý, vận hành
 • Doanh nghiệp vừa và nhỏ, không cần thiết phải duy trì cả một bộ phận nhân sự cồng kềnh
 • Doanh nghiệp lớn có quá nhiều nhân sự và bộ phận hành chính – nhân sự không thể đảm trách hết việc tính toán, chi trả lương cho số lượng lớn nhân viên.

Đối với các Doanh nghiệp đang tự tính lương, khi gặp một số các dấu hiệu sau đây, Doanh nghiệp nên cân nhắc đến việc sử dụng dịch vụ tính lương thuê ngoài

 • Có nhiều sai sót
  Sai sót trong tính lương đồng nghĩa với tổn thất về chi phí. Thêm vào đó, bạn còn có nguy cơ gặp khó khăn với người lao động và với cơ quan nhà nước. Một nhà cung cấp dịch vụ tính lương tốt rất hiếm khi mắc những sai sót nghiêm trọng. Và trong trường hợp bất trắc thì Doanh nghiệp cũng sẽ nhận được các khoản bồi thường tài chính từ các nhà cung cấp dịch vụ.
 • Mất quá nhiều thời gian
  Nhân viên của bạn phải thực hiên nhiều công việc cùng lúc nên việc loại bỏ gánh nặng điều tiết và tính lương sẽ làm tăng năng suất lao động của nhân viên, mang lại nhiều lợi ích hơn cho công ty. Dịch vụ quản lý tính lương chuyên nghiệp sẽ chuyên về thực hiện các quy trình tính lương phức tạp. Và vì đó là chuyên môn của họ nên họ sẽ thực hiện điều này nhanh hơn và hiệu quả hơn so với nhân viên của bạn.
 • Chi phí nhân sự tăng lên
  Chi phí cho bộ phận nhân sự chuyên tính lương sẽ không phải là gánh nặng đối với công ty lớn nhưng lại là một điều đáng lo ngại cho các công ty vừa và nhỏ. Do đó, nếu công ty của bạn có ít hơn 20 nhân viên thì sử dụng
  dịch vụ tính lương bên ngoài sẽ tiết kiệm chi phí hơn.
 • Sự tuân thủ trở thành gánh nặng
  Mỗi khi có sự thay đổi về luật hoặc quy định của Nhà nước, nhân viên bạn sẽ phải mang gánh nặng về việc theo kịp các thay đổi đó. Một nhà cung cấp dịch vụ tính lương tốt sẽ luôn cập nhật các kiến thức về luật thuế để giúp gỡ bỏ gánh nặng cho nhân viên công ty bạn.
 • Thường xuyên phải nâng cấp phần mềm tính lương.
  Các chủ doanh nghiệp luôn phải cập nhật và duy trì phiên bản mới nhất của phần mềm tính lương và phải đảm bảo rằng họ nắm được thông tin mới nhất về thuế. Thông tin liên quan đến việc tính lương và thuế bị lạc hậu có thể trở thành khó khăn đối với doanh nghiệp, đòi hỏi doanh nghiệp phải luôn cập nhật và nâng cấp. Vì vậy, thuê dịch vụ tính lương sẽ giúp giảm bớt những phí tổn không cần thiết.

Nguồn