Mọi thứ cần biết khi sinh sống ở Việt Nam

Phần nội dung dưới đây gồm nhiều bảng biểu do đó chúng tôi khuyến nghị bạn nên xem trang này trên máy tính (desktop) thay vì điện thoại di động để có trải nghiệm tốt nhất.
Lời khuyên khi sinh sống tại Việt Nam

Hướng dẫn người đọc: Khi xem trang này trên điện thoại, hãy vuốt bảng dưới đây sang trái để xem đầy đủ các cột bên phải của bảng.

No. Name Website
1 Vietnam Insider https://vietnaminsider.vn
2 Anglo Info https://www.angloinfo.com
3 Move to Vietnam https://movetovietnam.com
4 City Pass Guide https://www.citypassguide.com
5 Expat.com https://www.expat.com
6 Expat Arrivals https://www.expatarrivals.com
7 International Living https://internationalliving.com
8 Trip Advisor https://www.tripadvisor.com
9 EnWorld https://www.enworld.com.vn
10 A Little Eadrift https://alittleadrift.com
11 Inter Nations https://www.internations.org
12 Saigon Expat Services https://www.saigonexpatservices.com
13 iTour VN https://www.itourvn.com

Thị thực làm việc, Giấy phép cư trú
Hướng dẫn người đọc: Khi xem trang này trên điện thoại, hãy vuốt bảng dưới đây sang trái để xem đầy đủ các cột bên phải của bảng.

No. Name Website
1 Vietnam Visa https://www.vietnam-visa.com/
2 Vietnam Visa Immigration https://www.vietnam-immigration.org.vn/
3 Visa 5s https://www.visa5s.com/home
4 Visa Vietnam Online https://visaonlinevietnam.com/
5 Visa Hunter https://www.visahunter.com/
6 VN Visa https://vnvisa.vn/en/
7 Cekindo https://www.cekindo.vn/
Thị trường lao động, tìm việc làm

Hướng dẫn người đọc: Khi xem trang này trên điện thoại, hãy vuốt bảng dưới đây sang trái để xem đầy đủ các cột bên phải của bảng.

No. Name Website
1 Expat.com https://www.expat.com/
2 Headhunt Vietnam https://headhuntvietnam.com/
3 Glassdoor https://www.glassdoor.com/
4 Careerjet https://www.careerjet.vn/
5 Vietnamwork https://www.vietnamworks.com/
Thuê hoặc Mua nhà

Hướng dẫn người đọc: Khi xem trang này trên điện thoại, hãy vuốt bảng dưới đây sang trái để xem đầy đủ các cột bên phải của bảng.

No Name Website
1 Living in Vietnam https://www.livinginvietnam.com/
2 Vietnam House https://vietnamhouse.jp/en
3 Living Hanoi https://livinghanoi.com/
4 Hanoi Real Estate https://hanoirealestate.com.vn/
5 Alpha Housing https://alphahousing.vn/
6 Saigon Expat Services https://www.saigonexpatservices.com/
7 Rent Apartment - HCMC https://rentapartment.vn/
8 izProperty http://www.izproperty.com/
Trường học

Hướng dẫn người đọc: Khi xem trang này trên điện thoại, hãy vuốt bảng dưới đây sang trái để xem đầy đủ các cột bên phải của bảng.

No. Name Website
1 Best international schools in Vietnam https://www.edarabia.com/schools/vietnam/
2 International shools in Ho Chi Minh City https://www.ischooladvisor.com/city/Ho Chi Minh City/Any?&language=Any
3 International shools in Hanoi https://www.ischooladvisor.com/city/Hanoi/Any?&language=Any
4 Top 20 Best International Schools in Ho Chi Minh City https://www.ischooladvisor.com/blog/view/top-20-best-international-schools-in-ho-chi-minh-city-vietnam
5 Top 10 Best International Schools in Hanoi https://www.ischooladvisor.com/blog/view/top-10-best-international-schools-hanoi
Bệnh viện

Hướng dẫn người đọc: Khi xem trang này trên điện thoại, hãy vuốt bảng dưới đây sang trái để xem đầy đủ các cột bên phải của bảng.

No Name Website
1 Find and book clinic https://www.whatclinic.com/
2 Best local medical clinics and international hospitals in Vietnam https://movetovietnam.com/
3 Hospitals in Vietnam for Visitors and Expats https://www.internationalcitizens.com/
Giải trí, hoạt động văn hóa, thể thao

Hướng dẫn người đọc: Khi xem trang này trên điện thoại, hãy vuốt bảng dưới đây sang trái để xem đầy đủ các cột bên phải của bảng.

No. Name Website
1 Vietnam Online https://www.vietnamonline.com/
2 Off Road Vietnam https://offroadvietnam.com/
3 With Locals https://www.withlocals.com/
4 Vietnam Guide http://www.vietnam-guide.com/
Thuế Thu nhập Cá nhân

Xem tài liệu Thuế Thu Nhập Cá Nhân

Crowe Vietnam cung cấp trọn gói dịch vụ ở mọi giai đoạn kinh doanh: Gia nhập, Thành lập, Vận hành, Mở rộng, Mua bán Sáp nhập & Rút khỏi Thị trường.