FAQ Các câu hỏi thường gặp

Câu hỏi thường gặp

về Kế toán

(Xin click vào từng câu hỏi bên dưới để xem nội dung chi tiết)
Tổng quan về Kế toán
 1. Hoạt động kế toán trong doanh nghiệp được hiểu là như thế nào, có những chức năng và trách nhiệm gì? có khác gì với hoạt động tài chính? với hoạt động thuế trong doanh nghiệp?
 2. Kế toán tài chính theo luật định khác gì với kế toán quản trị cho mục đích quản trị nội bộ?
 3. Hoạt động kế toán tại các doanh nghiệp ở Việt Nam bị chi phối bởi những quy định và chuẩn mực nào? Mục đích là gì và gồm những nội dung chính nào?
 4. Chế tài xử lý vi phạm trong công tác kế toán như thế nào?
 5. Công việc của bộ phận kế toán trong doanh nghiệp thường bao gồm những việc gì?
 6. Cơ cấu tổ chức của bộ phận kế toán thường như thế nào là phù hợp và hiệu quả? Phân công chức năng nhiệm vụ như thế nào?
 7. Hoạt động kế toán trong doanh nghiệp sẽ chịu sự kiểm tra và giám sát bởi những bộ phận hay đơn vị nào ở trong và bên ngoài doanh nghiệp?
 8. Hoạt động kế toán tại các doanh nghiệp có quy mô khác nhau thì có khác nhau không? So sánh hoạt động kế toán doanh nghiệp giữa các quy mô siêu nhỏ/ nhỏ/vừa/lớn?
 9. Tiêu chuẩn để trở thành kế toán trưởng của doanh nghiệp là gì? Chức năng và trách nhiệm của kế toán trưởng được quy định như thế nào và ở đâu?
 10. Kế toán trưởng khác với giám đốc tài chính ở những điểm nào?
 11. Tuyển người vào bộ phận kế toán tại các doanh nghiệp cần các tiêu chí quan trọng nào?
 12. Làm thế nào để nâng cao hiệu quả tổ chức công tác kế toán trong Doanh nghiệp?
Tại Crowe Vietnam, chúng tôi cung cấp dịch vụ liên quan đến Kế toán được thiết kế riêng theo nhu cầu của doanh nghiệp, hãy tìm hiểu chi tiết