FAQ Crowe

Các câu hỏi thường gặp

về môi trường làm việc tại Crowe Vietnam

1. Tôi có thể tìm hiểu thêm về Crowe Vietnam qua các kênh thông tin nào?

Bạn có thể tìm thấy đầy đủ các thông tin về Crowe Vietnam qua các kênh truyền thông chính thức là website crowe.vn và facebook "Crowe Vietnam Careers". Không chỉ thông tin về Crowe Vietnam, bạn còn có thể tìm thấy thông tin về mạng lưới Crowe Global trên các kênh này.

2. Tôi muốn biết thêm về những định hướng phát triển của Crowe Vietnam

Trong dài hạn, Công ty hướng đến sự phát triển với tầm nhìn như sau:

 • Tham gia vào chuỗi giá trị của nền kinh tế, cung cấp đa dạng các dịch vụ chuyên nghiệp liên quan đến Kế toán, Kiểm toán, Thuế, Tư vấn (Quản lý và Kinh doanh), hướng tới chất lượng cao với mức phí hợp lý.
 • Hướng tới xây dựng một tổ chức tạo điều kiện phát triển tối đa cho Nhân viên về kiến thức chuyên môn, kỹ năng, phẩm chất, thu nhập, sự nghiệp, vì sự phát triển của Nhân viên chính là nền tảng cho chất lượng dịch vụ cung cấp đến khách hàng và sự phát triển của Công ty trong tương lai.
 • Hướng tới xây dựng một tổ chức: (1) hiệu quả, gọn nhẹ, có thể linh hoạt thay đổi theo những biến đổi và các xu hướng mới nhằm luôn đảm bảo sức cạnh tranh và vị trí trên thị trường, (2) “Creative – Smart – Unique” (Sáng tạo – Thông minh – Khác biệt) để làm cho khách hàng luôn cảm thấy ấn tượng khi sử dụng dịch vụ.
 • Chủ động cập nhật và ứng dụng những tiến bộ công nghệ nhằm liên tục cải thiện hiệu quả quản lý và đem lại những trải nghiệm ngày càng tốt hơn cho Nhân viên, cho đối tác và khách hàng.
 • Hướng tới ngày càng mở rộng qui mô về mọi mặt (nhân viên, khách hàng, đối tác, loại hình dịch vụ) để đáp ứng nhu cầu phát triển của nền kinh tế và của khách hàng nhưng luôn dựa trên cơ sở đảm bảo sự bền vững và hài hòa lợi ích giữa các bên liên quan.

3. Khi trở thành nhân viên tại Crowe Vietnam, tôi có thể nhận được các phúc lợi nào?

Bạn có thể tìm thấy phúc lợi của từng vị trí tuyển dụng được đề cập một cách khái quát trong thông báo tuyển dụng chính thức của vị trí đó. Thông báo này được đăng tải trên các kênh truyền thông chính thức website crowe.vn và facebook "Crowe Vietnam Careers" vào trước mỗi kỳ tuyển dụng.

Các phúc lợi này được đề cập chi tiết trong Bộ tài liệu “Chính sách Nhân viên” do Công ty đầu tư biên soạn, gồm các phần mục “Phúc lợi dành cho Nhân viên”, “Quyền của Nhân viên”, và “Yêu cầu của Công ty đối với Nhân viên”. Trong đó, “Phúc lợi” sẽ bao gồm các mục chính sau:

 • Việc làm và Thu nhập
 • Cơ hội phát triển bản thân và nghề nghiệp
 • Chính sách hỗ trợ đào tạo
 • Môi trường làm việc: Tử tế - Cởi mở - Kỷ luật - Chuyên nghiệp
 • Các hoạt động vui chơi giải trí ngoài công việc
 • Không gian và thời gian làm việc linh hoạt
 • Chính sách ngày nghỉ trong năm
 • Chế độ bảo hiểm
 • Chương trình khám sức khỏe hàng năm
 • Các hình thức hỗ trợ khi Nhân viên có các sự kiện cá nhân hoặc gặp khó khăn

Bộ tài liệu trên được xây dựng trên tinh thần đảm bảo các yêu cầu của Nhân viên sao cho đảm bảo các qui định của pháp luật, phù hợp với các thông lệ thị trường lao động và phản ánh các giá trị cốt lõi mà Công ty theo đuổi (Sự tử tế - Sự cởi mở - Tính kỷ luật - Tính chuyên nghiệp).

Các Nhân viên mới gia nhập Công ty sẽ được hướng dẫn và đào tạo để đảm bảo hiểu biết về các chính sách này nhằm đảm bảo các bạn có thể làm việc tốt tại Công ty.

4. Khi làm việc tại Crowe Vietnam, Nhân viên được trao những "quyền" nào?

Các “Quyền của Nhân viên” được đề cập rõ trong Bộ Chính sách Nội bộ của Công ty, gồm các quyền sau đây:

(1) Quyền được thông tin và giải đáp thắc mắc về các qui định nội bộ (chính sách, qui trình, hướng dẫn) của Công ty

 • Nhân viên được thông tin đầy đủ, kịp thời về các qui định nội bộ và những điểm cập nhật, nếu có;
 • Nhân viên được yêu cầu Công ty làm rõ các vấn đề thắc mắc về các qui định nội bộ.

(2) Quyền được đề xuất các nguyện vọng, ý kiến đóng góp cá nhân

Nhân viên có quyền nêu các ý kiến/ đề xuất của mình về tất cả các vấn đề liên quan đến Công ty và Nhân viên, như:

 • Các qui định nội bộ (chính sách, qui trình, hướng dẫn)
 • Vấn đề tuân thủ luật pháp và các chuẩn mực đạo đức nói chung, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp nói riêng của Công ty
 • Phương pháp, mẫu biểu, qui trình cung cấp dịch vụ/ sản phẩm đến khách hàng
 • Chất lượng dịch vụ/ sản phẩm mà Công ty cung cấp đến khách hàng
 • Chiến lược phát triển của Công ty
 • Chất lượng công việc và phong cách làm việc của các cấp quản lý
 • Cách hành xử của các cấp quản lý hoặc của đồng nghiệp
 • Văn hóa, môi trường làm việc nói chung
 • Nguyện vọng điều chỉnh thu nhập/ cấp bậc của bản thân khi so sánh với năng lực và mức độ đóng góp đối với tình hình thực tế của Công ty
 • Ý tưởng kinh doanh, sáng kiến

(3) Quyền được trình bày và được đề nghị hỗ trợ khi gặp các vấn đề khó khăn ảnh hưởng đến công việc

Nhân viên và Công ty hiểu rằng các vấn đề khó khăn trong công việc hoặc trong đời sống là không thể tránh khỏi, ví dụ như vấn đề về chuyên môn (năng lực chuyên môn, cách thức xử lý công việc của bản thân) hoặc vấn đề cá nhân (sức khỏe, hoàn cảnh gia đình, mâu thuẫn trong quan hệ với các cấp quản lý hoặc với đồng nghiệp…).

Công ty đề cao tinh thần nỗ lực vượt qua khó khăn của từng Nhân viên, đồng thời Công ty khuyến khích Nhân viên thực hiện quyền của mình trong việc trình bày các khó khăn và đề nghị Công ty hỗ trợ, thay vì để các khó khăn đó gây ảnh hưởng đến chất lượng công việc của cá nhân và tập thể.

Khi nhận được đề nghị hỗ trợ từ Nhân viên, Công ty có trách nghiệm xem xét, cân nhắc và thực hiện các phương án hỗ trợ hoặc xử lý cần thiết.

(4) Quyền được trao đổi ý kiến, quan điểm cá nhân về chuyên môn trong nhóm làm việc

Vấn đề chuyên môn đề cập tại đây được hiểu là các vấn đề gặp phải ngay trong quá trình xử lý công việc cho một hợp đồng cụ thể, không phải vấn đề kiến thức chuyên ngành nói chung.

Theo trình tự, Nhân viên sẽ trao đổi với người giao việc trực tiếp/ trưởng nhóm trực tiếp. Nếu Nhân viên nhận thấy việc phản hồi là chậm trễ, gây ảnh hưởng đến kết quả công việc hoặc kết quả trao đổi là chưa thỏa đáng, thì có quyền trao đổi với cấp quản lý cao hơn trong nhóm làm việc của mình. Nếu sự phản hồi của cấp quản lý cao hơn này vẫn là chưa thỏa đáng, Nhân viên có quyền nêu ý kiến đến Trưởng bộ phận.

Việc nêu quan điểm được thực hiện bằng nhiều cách thức như trao đổi trực tiếp, email, trao đổi cá nhân hay trong cuộc họp tập thể…

Tuy nhiên, việc nêu quan điểm này cần đảm bảo yêu cầu về bảo mật thông tin và dựa trên mục đích đảm bảo hiệu quả công việc.

(5) Quyền được đề xuất tham gia các dự án, công việc khác với công việc hiện tại

Ngoài các công việc hiện đang được phân công, Nhân viên có quyền đề đạt nguyện vọng về việc tham gia các dự án, công việc khác. Dự án/ công việc này có thể do Công ty tổ chức, hoặc do Nhân viên chủ động đề xuất thực hiện.

Việc tham gia các dự án, công việc khác này chỉ được thực hiện nếu được Trưởng Bộ phận xác nhận rằng không gây ảnh hưởng tiêu cực đến công việc hiện tại của Nhân viên, đến các Nhân viên khác hoặc đến công việc chung của Công ty hoặc của bộ phận.

(6) Quyền được đề xuất thay đổi vị trí công việc sang phòng ban/ bộ phận khác hoặc thay đổi văn phòng làm việc

Mặc dù Công ty chủ động trong việc sắp xếp vị trí công việc của Nhân viên sao cho phù hợp với năng lực của Nhân viên và phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty trong từng giai đoạn, tuy nhiên, tùy theo hoàn cảnh, nguyện vọng và định hướng phát triển của bản thân, Nhân viên có quyền đề xuất nguyện vọng về việc thay đổi phòng ban/ bộ phận/ văn phòng làm việc với Trưởng bộ phận (trao đổi trực tiếp hoặc qua email). Trưởng bộ phận sẽ xem xét, trao đổi với các Trưởng bộ phận/ phòng ban khác và phản hồi đến Nhân viên."  

5. Crowe Vietnam có những yêu cầu cụ thể nào đối với Nhân viên đang làm việc tại Công ty?

Ngoài các yêu cầu về tuân thủ pháp luật và “Nội qui lao động” nói chung, nhằm bảo đảm chất lượng công việc, duy trì môi trường làm việc lành mạnh, bảo đảm lợi ích chung của tất cả mọi người, Nhân viên tại Crowe Vietnam cần tuân thủ các yêu cầu sau:

(1) Bảo đảm các nguyên tắc chung về thái độ và cách xử lý công việc, bao gồm:

 • Trách nhiệm
 • Làm việc với thái độ nhiệt tình và tập trung
 • Phản hồi kịp thời khi được giao việc
 • Tuân thủ chặt chẽ qui trình, phương pháp và hướng dẫn xử lý công việc chuyên môn (được ban hành bởi Công ty/ Bộ phận và/hoặc các Qui định nghề nghiệp)
 • Bảo đảm các tài liệu, giấy tờ làm việc được trình bày phù hợp, lưu trữ đầy đủ và cẩn thận theo đúng qui định
 • Trung thực khi mắc lỗi
 • Chủ động trong công việc
 • Cởi mở và thẳng thắn trong công việc
 • Xử lý công việc nhanh nhẹn, đúng thời hạn, dứt khoát, không trễ hẹn, dây dưa
 • Báo cáo tiến độ kịp thời
 • Bảo mật thông tin
 • Hợp tác tốt với đồng nghiệp
 • Ý thức phòng ngừa rủi ro/ tai nạn khi làm việc cho bản thân và đồng nghiệp

(2) Bảo đảm các “Tiêu chuẩn cung cấp dịch vụ đến Khách hàng/ đối tác” (“Cá tính dịch vụ”):

Dưới đây là những “Tiêu chuẩn cung cấp dịch vụ đến Khách hàng/ đối tác” (“Cá tính dịch vụ”) nhằm tạo ra sự khác biệt của Công ty trên thị trường, làm cho khách hàng / đối tác thực sự ấn tượng về cách chúng ta làm việc, từ đó luôn muốn lựa chọn dịch vụ của Công ty và muốn giới thiệu cho các khách hàng / đối tác khác.

Vì vậy, Công ty yêu cầu tất cả mọi người hiểu rõ và thể hiện tốt các cá tính dịch vụ sau đây trong quá trình tiếp xúc và/ hoặc cung cấp dịch vụ cho khách hàng / đối tác:

1. Phản hồi nhanh chóng (Prompt Response): luôn phản hồi kịp thời các email, điện thoại của khách hàng / đối tác trong mọi trường hợp.

2. Chính xác (Precise): luôn bảo đảm sự chính xác trong các báo cáo / dữ liệu / thông tin gửi cho khách hàng / đối tác trong mọi trường hợp

3. Đúng hạn (Deadline-oriented): luôn bảo đảm các cam kết về tiến độ công việc

4. Am hiểu chuyên môn và kỹ năng tốt (Knowledgeable and Skillful): luôn bảo đảm hiểu biết chuyên môn sâu sắc và kỹ năng phù hợp để xử lý công việc hiệu quả về thời gian và công sức, làm cho khách hàng / đối tác hài lòng và đánh giá cao.

5. Nhiệt tình (Supportive): luôn nhiệt tình hỗ trợ và hợp tác với khách hàng / đối tác khi được yêu cầu, đặc biệt khi khách hàng / đối tác gặp khó khăn, liên lạc với chúng ta để được trợ giúp hay tư vấn.

6. Dễ dàng và Thuận tiện (Easy and Convenient): luôn làm cho khách hàng / đối tác cảm thấy dễ dàng và thuận tiện trong các quy trình công việc, luôn ngăn ngừa tối đa các trường hợp gây khó khăn / hiểu lầm cho khách hàng / đối tác.

7. Thân thiện và chuyên nghiệp (Friendly and Professional): luôn làm khách hàng / đối tác thấy dễ chịu, thoải mái vì sự thân thiện và thấy tin tưởng vì sự chuyên nghiệp trong giao tiếp.

8. Giá trị gia tăng (Value-added): luôn cố gắng có được các khuyến nghị và cập nhật hữu ích cho khách hàng / đối tác

9. Bảo mật (Confidential): luôn lưu ý bảo mật thông tin của khách hàng / đối tác trong mọi trường hợp, luôn thực hiện đầy đủ các thủ tục theo yêu cầu của Công ty nhằm giúp bảo vệ thông tin của khách hàng / đối tác. 

10. Chính trực (Integrity): luôn giữ vững sự chính trực trong mọi trường hợp, và tuân thủ các quy định về đạo đức nghề nghiệp trong lời nói và hành động.

11. Sử dụng ngoại ngữ thành thục (Multi-lingual): Sử dụng ngoại ngữ (ít nhất là tiếng Anh) thành thạo và tự tin trong các buổi họp, trao đổi, tiếp xúc khách hàng / đối tác và trong các văn bản công việc.

(3) Liên tục duy trì trình độ chuyên môn (bao gồm cả Đạo đức nghề nghiệp) để đáp ứng yêu cầu công việc

(4) Yêu cầu về việc có các chứng chỉ nghề nghiệp / bằng cấp quốc tế (đối với một số vị trí cấp cao)

(5) Tuân thủ tốt các qui định nội bộ và giữ gìn môi trường làm việc

(6) Trang phục, ngoại hình và tác phong chuyên nghiệp

(7) Giữ gìn vệ sinh và không gian làm việc

(8) Giữ gìn danh tiếng, hình ảnh công ty

(9) Giữ gìn sức khỏe của bản thân và đồng nghiệp

(10) Bảo đảm an toàn lao động, an ninh tại nơi làm việc

(11) Nghỉ việc có trách nhiệm

6. Trong quá trình cung cấp dịch vụ đến khách hàng, Nhân viên của Crowe Vietnam cần đảm bảo các "Tiêu chuẩn" như thế nào?

Tại Crowe Vietnam, chúng tôi thiết lập “Bộ các tiêu chuẩn cung cấp dịch vụ đến khách hàng” và cam kết đảm bảo các tiêu chuẩn này luôn được thực hiện ở mức độ cao nhất. Các tiêu chuẩn này được trình bày tại đây

Các ứng viên ứng tuyển vào Crowe Vietnam cần có những phẩm chất phù hợp với các tiêu chuẩn nói trên. Ngoài ra, trong quá trình làm việc tại Crowe Vietnam, Nhân viên sẽ thường xuyên được đào tạo, kiểm tra, đánh giá và phản hồi để ngày càng hoàn thiện các phẩm chất, kiến thức và kỹ năng cần thiết liên quan đến các tiêu chuẩn này.

7. Tại sao tôi nên chọn Crowe Vietnam làm nơi làm việc của mình?

Crowe Vietnam tin rằng chúng tôi có thể là lựa chọn đúng đắn cho hành trình phát triển sự nghiệp của bạn, dựa vầo các yếu tố như sau:

 • Crowe tại Vietnam là thành viên đầy đủ của Crowe Global, một thương hiệu toàn cầu thường xuyên nằm trong Nhóm 10 hàng đầu của thế giới và của khu vực Châu Á Thái Bình Dương (theo khảo sát của IAB World Survey 2021)
 • Crowe tại Vietnam là đối tác đào tạo được công nhận của Hiệp Hội Kế toán Công Chứng Anh Quốc (ACCA), Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW), Hội Kế toán công chức Australia (CPA Australia) và Hiệp Hội kế toán công chứng Úc và New Zealand (CA ANZ).
 • Mức thu nhập cạnh tranh (bao gồm lương; thưởng thành tích; thưởng cho các đóng góp về công sức hoặc ý tưởng hữu ích và hiệu quả; thu nhập làm việc ngoài giờ; công tác phí và các loại phụ cấp; trợ cấp khác)
 • Chính sách không gian làm việc linh hoạt (tùy thuộc vào mỗi văn phòng)
 • Văn hóa Công ty: Tử tế, Cởi mở, Kỷ luật, Chuyên nghiệp
 • Môi trường làm việc: Đề cao năng lực, Tiếng Anh, Thân thiện, Năng động, Trẻ trung, Khỏe khoắn
 • Chương trình đào tạo và hướng dẫn chuyên sâu (học trực tuyến, đào tạo trực tiếp, hướng dẫn trong công việc thực tế)
 • Cơ hội được tài trợ theo học các chứng chỉ quốc tế như ACCA, CPA Australia, ICAEW, CIA, CMA...
 • Có cơ hội được tham gia công việc tại các dự án, ngành nghề, văn phòng, bộ phận khác nhau để giúp tích lũy kinh nghiệm và phát triển nghề nghiệp
 • Hoạt động giải trí: thời gian thư giãn hàng ngày với đồ ăn nhẹ; âm nhạc, karaoke & video game tại văn phòng; thể thao & các hoạt động ngoài trời; dã ngoại và du lịch cùng Công ty

8. Môi trường làm việc tại Crowe Vietnam có điều gì khác biệt so với các Công ty khác? Công ty đề cao những giá trị cốt lõi nào?

Crowe Vietnam luôn cố gắng để hoàn thiện môi trường làm việc theo hướng giúp Nhân viên có sự gắn bó và phát triển lâu dài cùng Công ty.

Chúng tôi hiểu rằng môi trường làm việc tại Công ty được xây dựng dựa trên mối quan hệ giữa Công ty với các Nhân viên và giữa các Nhân viên với nhau. Chúng tôi cũng hiểu rằng một môi trường làm việc tốt và phù hợp sẽ có tác động lớn đến tâm lý, tinh thần và động lực làm việc của Nhân viên. Theo đó, Công ty đã, đang và sẽ đầu tư rất nhiều công sức, tài chính nhằm xây dựng và duy trì một môi trường làm việc tốt với các giá trị cốt lõi là Sự tử tế - Sự cởi mở - Tính kỷ luật - Tính chuyên nghiệp. Trong đó, chúng tôi đặc biệt đề cao “Sự tử tế” trong môi trường làm việc, với các biểu hiện cụ thể như sau:

(1) Về phía Công ty đối với Nhân viên: bằng chính sách lẫn những hoạt động trên thực tế, Công ty nỗ lực mang đến những lợi ích cho Nhân viên như:

 • Quan tâm và hỗ trợ (“CARING”) Nhân viên trong công việc và đời sống
 • Chia sẻ (“SHARING”) với Nhân viên kiến thức, công việc, nguồn lực, thu nhập từ kết quả hoạt động kinh doanh …
 • Đầu tư (“INVESTING”) cho sự phát triển (“GROWING”) của Nhân viên nhằm giúp Nhân viên phát triển song hành cùng sự phát triển của Công ty
 • Xây dựng môi trường làm việc giúp Nhân viên tìm thấy ý nghĩa và niềm vui trong công việc, tìm được cảm hứng làm việc
 • Suy nghĩ và hành xử có trách nhiệm với Nhân viên
 • Không phân biệt đối xử liên quan đến giới tính, tôn giáo, quan điểm chính trị, dân tộc, màu da, xuất thân…
 • Xây dựng và duy trì không khí làm việc vui vẻ, hòa nhã, thân thiện
 • Xây dựng và duy trì phong cách quản lý/ lãnh đạo như sau:

+ Thiên về thuyết phục và trao đổi thay vì áp đặt và ra lệnh
+ Tin tưởng và giao quyền thay vì nghi ngờ và ôm đồm công việc
+ Chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm thay vì giấu diếm
+ Quan tâm và hỗ trợ thay vì để mặc Nhân viên tự xử lý khó khăn
+ Sẵn sàng chịu trách nhiệm thay vì đổ lỗi cho Nhân viên
+ Gương mẫu thay vì chỉ dùng lời nói
+ Công bằng và hài hòa chứ không thiên vị

(2) Về phía Nhân viên đối với Công ty: Nhân viên luôn hành xử có trách nhiệm đối với Công ty, tôn trọng và tuân thủ các chính sách và hướng dẫn nội bộ.

(3) Trong mối quan hệ giữa Nhân viên với cấp quản lý và giữa Nhân viên với nhau: mỗi người duy trì cách hành xử tử tế, thể hiện ở các khía cạnh:

 • Tôn trọng và hợp tác
 • Quan tâm và hỗ trợ đồng nghiệp trong công việc và trong cuộc sống hàng ngày
 • Cùng chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng
 • Hành xử trung thực, chân thành và có trách nhiệm với nhau
 • Văn minh, lịch sự, hòa nhã, thân thiện trong giao tiếp và ứng xử

(4) Bên cạnh đó, Công ty sử dụng nhiều biện pháp để ngăn ngừa, phát hiện, ngăn chặn và đào thải các hành vi tiêu cực gây tổn hại cho Công ty và cho người khác, như:

 • Bịa chuyện/ gian dối/ nói xấu khiến người khác hiểu sai về Khách hàng, Công ty hay đồng nghiệp,
 • Cố ý tìm cách để Khách hàng của Công ty ngừng hợp đồng hoặc không tiếp tục ký hợp đồng với Công ty;
 • Cố ý gây phương hại đến lợi ích của Khách hàng, Công ty, Nhân viên của Công ty
 • Lôi kéo, dụ dỗ Nhân viên của Công ty nghỉ việc tại Công ty
 • Lạm dụng các chính sách của Công ty để mang lại lợi ích không chính đáng cho bản thân
 • Quản lý, điều hành theo hướng thiếu công bằng, thiên vị, hoặc trù dập, chèn ép, hách dịch, tỏ vẻ bề trên, thiếu tin tưởng, áp đặt, ra lệnh
 • Gây mất đoàn kết, bè phái, đấu đá nội bộ
 • Ganh ghét, đố kỵ, soi mói, tị nạnh
 • Sử dụng lời lẽ gây tổn thương cho đồng nghiệp/ khách hàng/ đối tác, quát tháo nặng nề lớn tiếng, thô lỗ
 • Quấy rối/ làm phiền đồng nghiệp bằng lời nói hoặc bằng hành động, có hành vi sàm sỡ, đụng chạm thân thể đồng nghiệp một cách không lành mạnh;
 • Quan hệ tình cảm cá nhân không lành mạnh hoặc gây ảnh hưởng đến đồng nghiệp/ khách hàng/ đối tác
 • Ích kỷ, vụ lợi, chỉ quan tâm đến lợi ích của cá nhân mà không bận tâm đến người khác, bắt nạt, chèn ép người khác
 • Thờ ơ, lãnh đạm, vô tâm với cảm xúc và hoàn cảnh của đồng nghiệp/ khách hàng/ đối tác
 • Để thói quen hoặc lối sống cá nhân ảnh hưởng đến đồng nghiệp/ khách hàng/ đối tác khác (ví dụ như hút thuốc tại nơi làm việc hoặc nơi công cộng, sử dụng bia rượu/ chất kích thích quá đà hoặc tại nơi làm việc…)
 • Và các hành vi tiêu cực khác gây tổn hại cho Công ty và cho đồng nghiệp/ khách hàng/ đối tác.
 • Các hành vi vi phạm, tùy theo mức độ, sẽ nhận hình thức xử lý vi phạm tương ứng theo qui định của Công ty.

9. Chính sách đào tạo Nhân viên của Crowe Vietnam như thế nào?         

Tại Crowe Vietnam, chúng tôi có hai chính sách đào tạo: chính sách đào tạo bắt buộc, và chính sách đào tạo theo yêu cầu hỗ trợ từ Nhân viên.

Đối với chính sách đào tạo bắt buộc, mỗi cấp bậc Nhân viên được áp dụng chương trình đào tạo thiết kế riêng với các kiến thức, kỹ năng phù hợp để đáp ứng được nhu cầu công việc. Hình thức đào tạo được tiến hành đa dạng, gồm đào tạo trực tuyến (e-learning), đào tạo trực tiếp (offline), đào tạo trong thực tế công việc (on-job training).

Việc này hiện đang áp dụng tại Bộ phận Kiểm toán, và sẽ dần được áp dụng tại các bộ phận khác. Để thực hiện được chính sách này, Công ty đã và đang đầu tư rất nhiều tài chính và công sức vào các phần mềm hỗ trợ đào tạo, cũng như các chương trình, tài liệu đào tạo để ngày càng hoàn thiện hơn.

Bên cạnh chính sách đào tạo bắt buộc nêu trên, tùy theo yêu cầu hỗ trợ từ Nhân viên, Công ty sẽ tổ chức các khóa đào tạo tương ứng như đào tạo nội bộ do Công ty tự tổ chức, các workshop, hội thảo, các khóa học nghiệp vụ ngắn hạn do các đơn vị khác tổ chức, hoặc chương trình đào tạo dài hạn các chứng chỉ chuyên ngành liên quan đến các dịch vụ mà Công ty đang cung cấp (như chứng chỉ CPA Việt Nam, ACCA, CPA Úc, ICAEW, CIA, CMA...)"          

10.Crowe Vietnam có chính sách tài trợ cho nhân viên theo đuổi các chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế như ACCA, ICAEW, CPA Úc, CMA, CIA... không?           

Từ khi mới thành lập và đi vào hoạt động, Crowe Vietnam đã và vẫn luôn duy trì chính sách tài trợ về nhiều mặt (chi phí, thủ tục, thời gian học và thi) để giúp Nhân viên theo đuổi các chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế như ACCA, ICAEW, CPA Úc, CMA, CIA… Tuy nhiên, chính sách này có thể được áp dụng khác nhau từng năm và tại từng Bộ phận chuyên môn theo quyết định của các Trưởng Bộ phận.

Chính sách hỗ trợ này nhằm tạo điều kiện và khuyến khích Nhân viên phát triển nghề nghiệp cá nhân, không phải là yêu cầu của Công ty đối với Nhân viên để đáp ứng yêu cầu công việc.  

11.Crowe Vietnam hiện tại đang là đối tác đào tạo của các tổ chức nào? Việc này có giúp ích nhiều cho các Nhân viên đang làm việc tại Crowe Vietnam không?

Crowe Vietnam hiện đang là đối tác đào tạo của ACCA, CPA Australia và ICAEW, cho thấy các chính sách, qui trình và chương trình đào tạo Nhân viên của Công ty đã được công nhận bởi các tổ chức nghề nghiệp uy tín này.

Theo đó, Nhân viên làm việc tại Crowe Vietnam được hưởng các lợi ích sau:

 • Nhân viên có thể giảm thiểu thời gian và công sức để đạt được các chứng chỉ quốc tế nói trên. Kinh nghiệm làm việc của bạn tại Crowe Vietnam được công nhận bởi các tổ chức này khi xem xét miễn giảm học phần / môn học và cấp chứng chỉ.
 • Nhân viên ngày càng được nâng cao kiến thức chuyên môn và các kỹ năng khác thông qua việc tham dự các chương trình cập nhật kiến thức / các hoạt động do các tổ chức trên tổ chức.

12.Thu nhập của tôi cho vị trí tôi đang ứng tuyển là thế nào? Tôi có khả năng gia tăng thu nhập nhanh chóng tại Crowe Vietnam không? 

Theo chính sách chung của Công ty, thu nhập cho từng vị trí là thông tin bảo mật, và sẽ được trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn.

Tuy nhiên, chúng tôi có thể cung cấp đến bạn thông tin về cơ cấu và cơ sở xác định thu nhập tại Crowe Vietnam như sau:

Cơ cấu Thu nhập của Nhân viên bao gồm các khoản sau (mỗi khoản có thể được áp dụng khác nhau tùy theo chính sách của từng bộ phận):

 • Lương;
 • Các khoản thưởng (*)
 • Phụ cấp lương;
 • Các khoản bổ sung khác;
 • Chế độ và Phúc lợi khác;
 • Thu nhập làm việc ngoài giờ.

(*) Các khoản thưởng nói trên bao gồm: “Thưởng thành tích” và “Thưởng cho các đóng góp về công sức hoặc ý tưởng hữu ích và hiệu quả”.

- “Thưởng thành tích” thực hiện trên nguyên tắc chia sẻ và phân phối lại lợi nhuận tính thưởng của từng bộ phận cho nhân sự của bộ phận mình vào cuối năm tài chính, được xác định dựa trên thành tích/ hiệu quả công việc của Nhân viên sau quá trình Đánh giá Nhân sự và các yếu tố liên quan khác.

- “Thưởng cho các đóng góp về công sức hoặc ý tưởng hữu ích và hiệu quả” dành cho Nhân viên có những đóng góp nổi bật, tích cực ngoài công việc được phân công theo vị trí chuyên môn, ví dụ như giới thiệu thành công ứng viên cho bộ phận tuyển dụng; đóng góp vào việc cải tiến công việc (phương pháp, qui trình, mẫu biểu, cách thức cung cấp dịch vụ đến khách hàng) nhằm giúp nâng cao chất lượng, hiệu suất công việc và mức độ hài lòng của khách hàng; đóng góp vào việc cải thiện chính sách nội bộ, văn hóa – môi trường làm việc, có thời gian làm việc lâu dài cùng Công ty (5 năm, 10 năm…)...

Các khoản thu nhập nói trên được xác định dựa trên các yếu tố: tuân thủ các qui định của luật pháp, phù hợp với vị trí chuyên môn và/ hoặc vị trí quản lý của Nhân viên tại từng bộ phận, phù hợp với kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty, phù hợp với kết quả Đánh giá Nhân sự mỗi năm, phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty trong từng giai đoạn và phù hợp với tình hình chung của thị trường lao động và của nền kinh tế. Đầu mỗi năm tài chính, Công ty sẽ xem xét điều chỉnh chính sách thu nhập của Nhân viên nhằm đảm bảo các yếu tố nói trên.

Thông tin chi tiết về các nội dung trên được trình bày trong Bộ tài liệu về Chính sách Nhân viên của Crowe Vietnam. Các Nhân viên mới gia nhập sẽ được hướng dẫn và đào tạo để đảm bảo hiểu biết về các chính sách này nhằm đảm bảo các bạn có thể làm việc tốt tại Công ty.

 • Về việc gia tăng thu nhập của bạn khi làm việc tại Crowe Vietnam, thông thường sẽ bằng các cách thức như sau:
 • Bạn nỗ lực để tích lũy kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, chứng chỉ / bằng cấp chuyên môn để có thể sớm được bổ nhiệm vào các vị trí chuyên môn hoặc quản lý cao hơn.
 • Bạn tìm cách cải thiện, nâng cao hiệu suất làm việc của mình để có thể xử lý được nhiều công việc hơn trong khoảng thời gian ít hơn. Việc này giúp bạn gia tăng khoản “Thưởng thành tích” vào cuối năm tài chính.
 • Bạn nỗ lực để có nhiều “các đóng góp về công sức hoặc ý tưởng hữu ích và hiệu quả” để giúp bạn có thể nhận được khoản thưởng cho các ý tưởng này, như đã đề cập về các khoản thưởng trong cơ cấu thu nhập.
 • Những nỗ lực nói trên của Nhân viên sẽ luôn được Công ty ghi nhận và có những chính sách về thu nhập phù hợp cho bạn.
 • Bạn có những đóng góp trong việc giới thiệu và phát triển khách hàng cho Công ty.
 • Những nỗ lực nói trên của Nhân viên sẽ luôn được Công ty ghi nhận và có những chính sách về thu nhập phù hợp cho bạn.

13.Quá trình thăng tiến / con đường nghề nghiệp của tôi tại Crowe Vietnam sẽ diễn ra thế nào?

Tại Crowe Vietnam, chúng tôi luôn cố gắng tạo điều kiện tốt nhất có thể để Nhân viên có điều kiện phát triển sự nghiệp của mình phù hợp với năng lực và tiềm năng của họ. Theo đó, có thể nói việc thăng tiến của Nhân viên không bắt buộc dựa trên độ tuổi hay kinh nghiệm làm việc, mà chủ yếu phụ thuộc vào khả năng đáp ứng yêu cầu công việc của Nhân viên đó ở vị trí chuyên môn / quản lý cao hơn.

Việc thăng tiến của Nhân viên sẽ được thực hiện thông qua quy trình “Đánh giá Nhân sự” hàng năm. Quy trình này được xây dựng nhằm giúp đánh giá năng lực của Nhân viên (bao gồm thành tích và kỹ năng làm việc), mà trong đó Nhân viên có thể nhìn nhận các điểm mạnh cũng như các điểm cần khắc phục của mình để có kế hoạch phát triển bản thân và sự nghiệp tại Công ty. Cách thức tiến hành công tác này được nêu trong Bộ tài liệu “Chính sách Nhân viên”, và có thể được áp dụng khác nhau tại các Bộ phận. "  

14. Tôi muốn biết thêm về hệ thống cấp bậc chuyên môn tại Crowe Vietnam?

Trong các bộ phận chuyên  môn (là các bộ phận chuyên cung cấp dịch vụ đến khách hàng) như Bộ phận Kiểm toán hay Bộ phận Tư vấn, hệ thống cấp bậc được tổ chức như sau:

 • Giám đốc (Director)
 • Chủ nhiệm cấp cao (Senior Manager)
 • Chủ nhiệm (Manager)
 • Phó Chủ nhiệm (Assistant Manager)
 • Chuyên viên / Trưởng nhóm (Senior)
 • Nhân viên / Trợ lý (Assistant)

Bên cạnh hệ thống chức danh chuyên môn này, trong mỗi bộ phận, còn có thêm hệ thống chức danh quản lý, bao gồm các chức danh Trưởng Bộ phận, Phó Trưởng bộ phận."      

15.Tại Crowe Vietnam, ngoại ngữ (tiếng Anh) được sử dụng trong môi trường làm việc như thế nào?    

Tại Crowe Vietnam, tiếng Anh được ưu tiên sử dụng trong nhiều trường hợp, cụ thể như sau:

 • Trao đổi công việc chuyên môn qua email (hoặc các công cụ khác) với các đối tác, các chuyên gia là người nước ngoài hoặc khách hàng là các doanh nghiệp FDI;
 • Đọc hiểu các giấy tờ, hồ sơ của lượng lớn khách hàng là các doanh nghiệp FDI;
 • Đọc hiểu được các tài liệu nội bộ về chuyên môn (qui trình, biểu mẫu, mẫu giấy tờ làm việc...);
 • Trình bày các giấy tờ làm việc
 • Tham gia các chương trình đào tạo do các Công ty thành viên cùng mạng lưới Crowe Global đến từ nhiều quốc gia tổ chức;
 • Đọc hiểu các thông báo nội bộ của Công ty

Yêu cầu về kỹ năng ngoại ngữ sẽ tăng dần theo từng cấp bậc chuyên môn. Vì vậy, Nhân viên làm việc tại Crowe Vietnam được yêu cầu thường xuyên trau dồi, nâng cao kỹ năng này.

16.Trong các phúc lợi mà Công ty đưa ra, tôi thấy có đề cập đến "không gian làm việc linh hoạt", vậy chính sách này được áp dụng như thế nào và mang lại những lợi ích nào cho Công ty và Nhân viên?

Chính sách “không gian làm việc linh hoạt” tại Crowe Vietnam cho phép Nhân viên có thể làm việc mà không cần có mặt ở văn phòng. Chính sách này đang được áp dụng rộng rãi trong Bộ phận Kiểm toán và Bộ phận Tư vấn tại TP.HCM và Đà Nẵng, và được áp dụng một phần tại văn phòng Hà Nội.

Với tầm nhìn về những lợi ích sâu rộng của chính sách này, Công ty đã chủ động đưa chính sách này đến Nhân viên từ rất sớm vào tháng 7/2019, trước khi hình thức “làm việc từ xa” kịp phổ biến tại Việt Nam do những ảnh hưởng từ dịch bệnh. Để giúp thực hiện chính sách này, Công ty đã đầu tư và áp dụng nhiều các ứng dụng công nghệ để các Nhân viên và các cấp Quản lý có thể làm việc và tương tác từ xa một cách hiệu quả.

Từ khi áp dụng, chính sách này đã cho thấy những lợi ích như sau:

(1) Đối với nhân viên:

 • Giúp nhân viên có nhiều điều kiện để tiết kiệm thời gian di chuyển hơn để tập trung vào công việc nhiều hơn. Theo ước tính thì mỗi người bình quân mất 90 phút/ 1 ngày để di chuyển từ nhà đến văn phòng và ngược lại, vì khoảng cách và kẹt xe. Nếu tính cả thời gian để cho việc chuẩn bị để đi làm (quần áo, trang điểm) và thời gian nghỉ ngơi sau khi đi làm về thì sẽ mất tổng cộng khoảng 150 phút / 1 ngày.
 • Gia tăng sức khỏe (vì bớt bị mệt mỏi và căng thẳng do di chuyển trên đường và thời tiết xấu xuất hiện thường xuyên hơn), giảm bớt rủi ro tai nạn giao thông.
 • Giúp nhân viên có nhiều cơ hội hơn trong việc lựa chọn được không gian làm việc phù hợp với bản thân hơn từ đó giúp tăng hiệu quả làm việc và tính sáng tạo hơn.
 • Giúp nhân viên (có tính cách hướng nội) có điều kiện giảm bớt căng thẳng/ mệt mỏi khi không còn nhiều cuộc gặp mặt/nói chuyện “thụ động” mà người hướng nội thường muốn giảm bớt để tập trung suy nghĩ và làm việc. Những nhân viên hướng nội thường sẽ bị phân tán, mất năng lượng và tinh thần làm việc vì những cuộc nói chuyện “thụ động” như vậy. Ngoài ra việc này còn giảm bớt mức độ xung đột giao tiếp không đáng có giữa người hướng nội và người hướng ngoại trong Công ty, do đó mà không khí làm việc bớt căng thẳng.
 • Giúp nhân viên cảm thấy được tin tưởng khi không còn thấy bị quản lý chặt chẽ, do đó họ sẽ thấy phải trưởng thành thực sự mình để đáp lại sự tin tưởng đó.
 • Giúp nhân viên cảm thấy có điều kiện nhiều hơn trong việc sắp xếp công việc công ty và công việc cá nhân sao cho hài hòa hơn, cân bằng hơn, thay vì thường xuyên rơi vào tình trạng căng thẳng khi phải quyết định lựa chọn giữa công việc và việc riêng. Theo đó, tinh thần làm việc sẽ tốt hơn và tập trung hơn.
 • Giúp nhân viên thay đổi / củng cố tư duy theo hướng luôn lấy hiệu quả thực chất công việc làm trọng, thay vì lấy hình thức làm trọng. Do đó họ sẽ làm việc thực chất hơn, trưởng thành hơn, thu nhập và sự nghiệp sẽ dần tốt hơn và bền vững hơn. Điều này là vì việc quản lý của Công ty sẽ thay đổi theo hướng tập trung vào các tiêu chí về chất lượng và khối lượng công việc, thay vì các chỉ tiêu về thời gian và địa điểm làm việc.

(2) Đối với Công ty

 • Hiệu suất và chất lượng dịch vụ tốt hơn, công việc được phản hồi/ xử lý nhanh hơn do nhân viên có được sức làm việc tốt hơn khi nhân viên có thêm được nhiều lợi ích hơn như trình bày ở trên.
 • Tiết kiệm chi phí văn phòng hơn do sẽ giảm bớt số lượng nhân viên có mặt tại văn phòng
 • Giảm bớt thời gian và công sức cho công tác quản lý nhân sự khi ý thức tự giác của nhân viên dần cao hơn. Giảm bớt các thủ tục xin phép cho nhân viên và phê duyệt của các cấp quản lý đi để dành thời gian nhiều hơn cho công việc, do đó đem lại năng suất cao hơn.

(3) Đối với xã hội

 • Giúp tiết kiệm chi phí thời gian và nhiên liệu do việc di chuyển trên đường, chi phí cho sức khỏe"

17. Các công việc / thủ tục nội bộ tại Crowe Vietnam có được xử lý theo qui trình tiêu chuẩn hay không? Và xử lý như thế nào?

Tại Crowe Vietnam, hầu hết các công việc / thủ tục nội bộ đều đã được văn bản hóa thành các chính sách, qui trình cụ thể và trình bày rõ trong Bộ tài liệu Quy định Nội bộ. Theo đó, mọi Nhân viên đều dễ dàng tìm thấy, đọc hiểu và tuân thủ.

Ngoài ra, Công ty vẫn luôn không ngừng rà soát và tối ưu hóa các chính sách, qui trình này sao cho thuận tiện nhất đối với cả Nhân viên và các cấp Quản lý. Phần nhiều các công việc / thủ tục này đã, đang và sẽ được xử lý bằng các phần mềm quản lý.