Mennesker i bybildet

Omstrukturering og andre selskapsendringer

Trygg bistand ved strukturelle endringer i din virksomhet.

Noen ganger kan det av ulike årsaker være hensiktsmessig å endre strukturen av på selskapet eller konsernet. Dette kan skje på flere ulike måter – det vanligste er fusjon, fisjon eller omdannelser.

Mens fusjon er en sammenslåing av flere selskaper, er fisjon oppdeling av et selskap. Omdannelser er endring av selskapsform, for eksempel fra enkeltpersonforetak (ENK) eller ansvarlig selskap (ANS/DA) til aksjeselskap (AS). Alle disse transaksjonene kan under visse forutsetninger gjøres skattefritt.

Hvis du har behov for å gjøre endringer i din virksomhet, bistår vi deg med prosessen fra A til Å, enten i forbindelse med kjøp og salg av virksomhet eller i forbindelse med generasjonsskifter.


Bistand – også internasjonalt 

Dersom selskapet opererer helt eller delvis i internasjonale markeder kan vi trekke på et verdensomspennende nettverk av eksperter i nær sagt alle markeder globalt.