Transfer Pricing

Tư vấn lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết 

Mục đích và Sản phẩm của Dịch vụ này? 

Với dịch vụ này, chúng tôi hỗ trợ khách hàng xây dựng Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết, bao gồm Hồ sơ Quốc gia, Hồ sơ Toàn cầu và Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia. Những tài liệu này cần phải được chuẩn bị sẵn sàng  để kịp thời cung cấp cho cơ quan thuế địa phương khi được yêu cầu. Nếu không có sẵn các tài liệu này để nộp hoặc không được trình bày hợp lý và hợp lệ theo các hướng dẫn, cơ quan thuế có thể sẽ tự áp các cách tính và mức phạt theo luật định, do đó doanh nghiệp sẽ chịu các khoản thuế phát sinh thêm và tiền phạt lớn không đáng có. 

Khách hàng của dịch vụ này những công ty có giao dịch với các bên liên kết và phải lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết theo quy định. 

Dịch vụ này được tiến hành với các bước như sau: 

  • Họp trao đổi sơ bộ ban đầu: chúng tôi trao đổi và thống nhất với khách hàng về mục tiêu của dịch vụ, lịch trình công việc, cách thức hợp tác, danh sách các tài liệu cần cung cấp, và trách nhiệm của mỗi bên.  
  • Triển khai công việc tại văn phòng của Crowe Việt Nam: Chúng tôi sẽ tìm hiểu các thông tin để có được thông tin tổng quan về hoạt động kinh doanh của khách hàng và chuẩn bị danh sách các tài liệu cần khách hàng cung cấp, sau đó xử lý dữ liệu / thông tin do khách hàng cung cấp để thực hiện các bước tiếp theo. 
  • Triển khai công việc tại văn phòng khách hàng: chúng tôi sẽ thực hiện các thủ tục liên quan tại văn phòng của Khách hàng khi cần thiết, lịch trình thực hiện sẽ được thông báo trước cho khách hàng. Tùy thuộc vào địa điểm và thời gian thực tế, công việc của chúng tôi có thể bao gồm: (1) thu thập các thông tin và dữ liệu liên quan từ phía khách hàng về Tập đoàn và các giao dịch giao dịch liên kết theo quy định hiện hành; (2) phỏng vấn các nhân sự chủ chốt của Khách hàng; (3) thực hiện các phân tích cần thiết: phân tích ngành, phân tích chức năng và rủi ro, phân tích tài chính, phân tích giao dịch liên kết, phân tích kinh tế, bao gồm việc áp dụng các phương pháp xác định giá giao dịch liên kết và phân tích so sánh; (4) kiểm tra vào chứng từ và tài liệu liên quan…  
  • Tất cả những thủ tục và báo cáo mà chúng tôi thực hiện đều được căn cứ chặt chẽ vào hướng dẫn của cơ quan thuế, cũng như các thông lệ quốc tế phổ biến để đảm bảo tính tuân thủ và hiệu quả cao nhất. 
  • Trao đổi kết quả: chúng tôi trình bày và giải thích chi tiết những phát hiện và giải pháp của chúng tôi với khách hàng. Bước này có thể được thực hiện thông qua email và / hoặc các cuộc họp trực tiếp. 
  • Phát hành Báo cáo / Kết quả tư vấn: Bản thảo báo cáo/ kết quả tư vấn sẽ được gửi cho khách hàng xem xét và xác nhận trước khi chính thức phát hành/ gửi đi cho cơ quan thuế. 

Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ trả lời các câu hỏi của Khách hàng, cũng như cung cấp các tài liệu bổ sung liên quan đến kết quả công việc của chúng tôi cho cơ quan thuế (khi được khách hàng yêu cầu). 

Dịch vụ này thường được thực hiện trong thời gian như thế nào? 

Thời gian thực hiện dịch vụ sẽ phụ thuộc nhiều vào phạm vi công việc, cũng như thời gian phản hồi, hợp tác từ phía khách hàng. 

Trong thực tế, chúng tôi thường hoàn thành dịch vụ này trong vòng 5 – 6 tuần trong hầu hết các trường hợp. Đối với các trường hợp có yêu cầu gấp về thời hạn, chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp đặc biệt, ví dụ như huy động nhiều nguồn lực hơn bình thường, linh hoạt điều chỉnh quy trình và thủ tục xử lý tương ứng, yêu cầu sự hợp tác tích cực từ phía khách hàng.