Tư vấn Quy trình Hoạt động

Tư vấn Quy trình Hoạt động

Mục đích và sản phẩm của dịch vụ:

Mục đích chính của dịch vụ này là hỗ trợ khách hàng tài liệu hóa / hoặc tối ưu các Quy trình Hoạt động trong doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả và giảm thiểu sai sót và gian lận .

Sản phẩm của dịch vụ này có thể bao gồm:

  • Bộ tài liệu mô tả đầy đủ, chính xác, và dễ hiểu những quy trình đang được áp dụng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Bộ tài liệu này được sử dụng để: (1) làm tiêu chuẩn cho toàn bộ nhân viên làm theo để bảo đảm tính nhất quán và kiểm soát được rủi ro tối thiểu khi quy mô ngày càng mở rộng; (2) làm tài liệu hướng dẫn hay đào tạo nhân viên; (3) làm cơ sở để ngày càng hoàn thiện và tối ưu hiệu suất trong tương lai.
  • Báo cáo đánh giá tình hình áp dụng Quy trình Hoạt động trên thực tế, trình bày các phát hiện và đề xuất các khuyến nghị tương ứng.

Khách hàng của dịch vụ này:

- Những doanh nghiệp muốn chuẩn hóa các quy trình hoạt động để: (1) số hóa, (2) hoặc để giúp kiểm soát tốt hơn khi  mở rộng quy mô hoạt động, (3) cải thiện hiệu quả hoạt động, giảm thiểu khả năng xẩy ra sai sót và gian lận 

Dịch vụ được cung cấp qua các bước sau:

  • Họp trao đổi sơ bộ ban đầu: Chúng tôi trao đổi với khách hàng để hiểu rõ và xác nhận vấn đề và yêu cầu cụ thể của khách hàng, sau đó tư vấn và giải thích cho khách hàng hiểu và đồng thuận với cách thức chúng tôi sẽ thực hiện. Chúng tôi cũng sẽ thống nhất với khách hàng về các mục tiêu của dịch vụ, phạm vi, thời hạn và lịch trình thực hiện, cách thức hợp tác và hỗ trợ giữa hai bên (đặc biệt khi có thời hạn gấp hoặc thiếu hụt nguồn lực), danh sách các tài liệu cần cung cấp, các lưu ý về các thủ tục quan trọng và/hoặc rủi ro lớn cần hai bên thực sự lưu tâm,…. Bước này có thể được thực hiện thông qua email và/ hoặc qua các cuộc họp trực tiếp, tùy thuộc vào khách hàng.
  • Thực hiện dịch vụ (tại văn phòng của khách hàng): Chúng tôi quan sát và nghiên cứu các tài liệu của khách hàng để hiểu về các quy trình đang được thực tế áp dụng, và đặc điểm của mô hình kinh doanh. Sau đó, chúng tôi sẽ thực hiện các cuộc phỏng vấn với các nhân sự liên quan của khách hàng để xác nhận các nhận định và tìm hiểu  thêm thông tin.
  • Chuẩn bị sản phẩm: Chúng tôi sẽ chuẩn bị các sản phẩm như đã thỏa thuận với khách hàng và sau đó gửi cho khách hàng để xem xét và phản hồi trước khi chính thức phát hành. Các cuộc họp sẽ được diễn ra tiếp theo để giải thích thêm về các sản phẩm. 

Liên hệ

Chúng tôi cung cấp dịch vụ trên các tỉnh thành Việt Nam. Vui lòng liên hệ để lấy báo giá hoặc phản ánh chất lượng dịch vụ tại nút bên dưới.