Kiểm tra Hệ thống Công nghệ Thông tin

Kiểm tra Hệ thống Công nghệ Thông tin

Mục đích và sản phẩm của dịch vụ:

Với dịch vụ này, chúng tôi sẽ kiểm tra toàn bộ cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin của khách hàng để bảo đảm chúng hiệu quả trong việc bảo vệ tài sản của khách hàng, duy trì tính trung thực của dữ liệu, và giảm thiểu các rủi ro liên quan đến công nghệ thông tin.

Theo đó chúng tôi sẽ thực hiện các thủ tục:

  • Kiểm tra đối với các kiểm soát chung của hệ thống thông tin
  • Kiểm tra đối với các ứng dụng phần mềm được sử dụng trong hệ thống thông tin, bảo đảm chúng hoạt động đúng chức năng và bảo mật
  • Kiểm tra để bảo đảm tính trung thực của dữ liệu, bảo đảm dữ liệu không thể bị can thiệp trong quá trình xử lý của hệ thống để bị làm sai lệch đi.
  • Sản phẩm của dịch vụ này là: Báo cáo thể hiện các xác nhận của chúng tôi về hệ thống thông tin dựa trên các thủ tục được thực hiện, và trình bày các phát hiện về những lỗ hổng hoặc thiếu sót (nếu có) và các khuyến nghị tương ứng.

Khách hàng của dịch vụ này có thể là bất kỳ doanh nghiệp nào ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin cho việc xử lý và lữu trữ các giao dịch phát sinh (với khách hàng, nhà cung cấp, đối tác, hay phòng ban nội bộ), hay cho công việc quản lý và chiết xuất thông tin báo cáo.

Dịch vụ được cung cấp qua các bước sau:

  • Họp trao đổi sơ bộ ban đầu: Chúng tôi trao đổi với khách hàng để hiểu rõ và xác nhận vấn đề và yêu cầu cụ thể của khách hàng, sau đó tư vấn và giải thích cho khách hàng hiểu và đồng thuận với cách thức chúng tôi sẽ thực hiện. Chúng tôi cũng sẽ thống nhất với khách hàng về các mục tiêu của dịch vụ, phạm vi, thời hạn và lịch trình thực hiện, cách thức hợp tác và hỗ trợ giữa hai bên (đặc biệt khi có thời hạn gấp hoặc thiếu hụt nguồn lực), danh sách các tài liệu cần cung cấp, các lưu ý về các thủ tục quan trọng và/hoặc rủi ro lớn cần hai bên thực sự lưu tâm,…. Bước này có thể được thực hiện thông qua email và/ hoặc qua các cuộc họp trực tiếp, tùy thuộc vào khách hàng.
  • Thực hiện dịch vụ (tại văn phòng của khách hàng): Sau khi nghiên cứu các dữ liệu và tài liệu liên quan mà khách hàng cung cấp, các chuyên gia chúng tôi sẽ thực hiện các thủ tục cần thiết, có thể bao gồm: (1) kiểm tra đối với các kiểm soát chung của hệ thống thông tin, (2) kiểm tra đối với các ứng dụng phần mềm được sử dụng trong hệ thống thông tin, bảo đảm chúng hoạt động đúng chức năng và bảo mật, (3) kiểm tra để bảo đảm tính trung thực của dữ liệu, bảo đảm dữ liệu không thể bị can thiệp trong quá trình xử lý của hệ thống để bị làm sai lệch đi.
  • Chuẩn bị báo cáo: Chúng tôi sẽ chuẩn bị báo cáo trình bày kết quả của cuộc kiểm toán và sau đó gửi cho khách hàng để xem xét và phản hồi trước khi chính thức phát hành. Các cuộc họp sẽ được diễn ra tiếp theo để giải thích thêm về các sản phẩm.
  • Tư vấn cho khách hàng: những giải pháp phù hợp để cải thiện các yếu kém của hệ thống thông tin.

Liên hệ

Chúng tôi cung cấp dịch vụ trên các tỉnh thành Việt Nam. Vui lòng liên hệ để lấy báo giá hoặc phản ánh chất lượng dịch vụ tại nút bên dưới.