Dịch vụ giải đáp các vấn đề về IFRS 

Với dịch vụ này, chúng tôi sẽ giúp cung cấp các giải đáp đối với các thắc mắc và khó khăn của khách hàng khi áp dụng các chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS) trên thực tế.

Nhân sự của khách hàng có thể liên lạc trực tiếp với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi qua điện thoại hay email để hỏi/đáp kịp thời về những nội dung liên quan đến IFRS.

Nếu cần thiết, các chuyên gia của chúng tôi có thể cung cấp các giải trình và tính toán chi tiết cho từng tình huống cụ thể được đưa ra.

Định kỳ, chúng tôi sẽ cập nhật cho khách hàng những thay đổi của Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IFRS), cũng như các tài liệu hướng dẫn áp dụng IFRS do cơ quan ban hành chuẩn mực công bố.

Liên hệ

Chúng tôi cung cấp dịch vụ trên các tỉnh thành Việt Nam. Vui lòng liên hệ để lấy báo giá hoặc phản ánh chất lượng dịch vụ tại nút bên dưới.