M-A Advisory

Tư vấn Mua bán, Sáp nhập

Với dịch vụ này, chúng tôi sẽ tư vấn cho khách hàng (bên Mua hoặc bên Bán) về các vấn đề liên quan đến tài chính của thương vụ Mua - Bán hoặc Sáp nhập, có thể bao gồm những việc cụ thể như sau :

  • Soát xét báo cáo định giá để bảo đảm tính hợp lý và tham khảo hiệu quả cho giá giao dịch thực tế
  • Soát xét các thông tin tài chính của bên bán, báo cáo thẩm định tài chính để tư vấn về các rủi ro tài chính liên quan
  • Soát xét tính hợp lý của giá mua/ giá bán đề xuất của các bên cho mục đích đàm phán
  • Soát xét các điều khoản liên quan đến giá trị của thương vụ trong các tài liệu liên quan để bảo đảm đảm không có vấn đề bất thường, tiềm ẩn rủi ro cho khách hàng.

 

Với kiến thức chuyên sâu và bề dày kinh nghiệm, chúng tôi tin tưởng rằng chúng tôi sẽ đem lại sự tin cậy cao cho khách hàng trong từng thương vụ.

Liên hệ

Chúng tôi cung cấp dịch vụ trên các tỉnh thành Việt Nam. Vui lòng liên hệ để lấy báo giá hoặc phản ánh chất lượng dịch vụ tại nút bên dưới