Debt Restructuring Advisory

Tư vấn Tái cơ cấu nợ

Sau một thời gian hoạt động, tình hình dòng tiền thực tế của doanh nghiệp có thể không còn đáp ứng tốt với lịch trả nợ ban đầu, nếu tiếp tục thì doanh nghiệp sẽ gặp nhiều khó khăn về tài chính và có thể dẫn đến những ảnh hưởng trọng yếu tới hoạt động kinh doanh bình thường của doanh nghiệp do chủ nợ và các nhà cung cấp ngừng hợp tác. Với dịch vụ này, chúng tôi có thể tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong việc tái cơ cấu các khoản nợ để giúp cải thiện dòng tiền và tình hình tài chính theo hướng bền vững hơn. Theo đó, chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng thực hiện các công việc có thể như sau: 

  • Nghiên cứu dòng tiền và tình hình tài chính của doanh nghiệp, đề xuất các phương án tái cơ cấu phù hợp. 
  • Chuẩn bị hồ sơ của phương án tái cơ cấu để đệ trình lên cho các chủ nợ.
  • Giải trình, đàm phán các điều khoản, và chốt phương án cuối cùng.
  • Thu xếp và hoàn thành các tài liệu giao kết để các bên ký .
  • Tư vấn các giải pháp để đáp ứng yêu cầu của các chủ nợ 

Chúng tôi tin rằng các chuyên gia tư vấn cấp cao của chúng tôi sẽ hỗ trợ hiệu quả Quý khách hàng thực hiện tốt các công việc trên và giúp cải thiện cơ cấu nợ của doanh nghiệp. 

Liên hệ

Chúng tôi cung cấp dịch vụ trên các tỉnh thành Việt Nam. Vui lòng liên hệ để lấy báo giá hoặc phản ánh chất lượng dịch vụ tại nút bên dưới