Tư vấn Giải cứu, Giải thể, Phá sản Doanh nghiệp

Tư vấn Giải cứu, Giải thể, Phá sản Doanh nghiệp

Giải cứu doanh nghiệp: với dịch vụ này, chúng tôi có thể tư vấn và hỗ trợ khách hàng thực hiện các biện pháp để xử lý các vấn đề nghiêm trọng về tài chính và kinh doanh để doanh nghiệp có thể tiếp tục tồn tại và khôi phục lại hoạt động kinh doanh bình thường. Theo đó chúng tôi có thể giúp khách hàng thực hiện các việc sau:

  • Thanh lý bớt tài sản hoặc dự án không phải là cốt lõi của doanh nghiệp
  • Làm việc với các nhà cung cấp, bên cho vay để tái cấu trúc lại các khoản nợ
  • Cơ cấu lại cấu trúc vốn để tìm kiếm nguồn vốn bổ sung
  • Xây dựng kế hoạch phục hồi kinh doanh

Giải thể, Phá sản doanh nghiệp: trong trường hợp phải giải thể hay phá sản (có thể do tự nguyện hoặc bắt buộc bởi tòa án), chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng thực hiện các thủ tục tương ứng để bảo đảm tuân thủ pháp luật, bảo đảm lợi ích hợp pháp của các bên liên quan, cũng như bảo vệ lợi ích chính đáng của chủ sở hữu.

Với sự hỗ trợ của chúng tôi, chúng tôi tin rằng các chuyên gia của chúng tôi sẽ hỗ trợ hiệu quả cho Quý khách hàng một cách thuận tiện và nhanh chóng. 

Liên hệ

Chúng tôi cung cấp dịch vụ trên các tỉnh thành Việt Nam. Vui lòng liên hệ để lấy báo giá hoặc phản ánh chất lượng dịch vụ tại nút bên dưới.