Chính sách thuế đối với chi phí liên quan đến dịch Covid-19

Chính sách thuế đối với chi phí liên quan đến dịch Covid-19

24/11/2021
Chính sách thuế đối với chi phí liên quan đến dịch Covid-19
Tải Công văn

Ngày 27 tháng 10 năm 2021, Bộ Tài Chính (Tổng cục Thuế) ban hành công văn số 4110/TCT-DNNCN hướng dẫn về chính sách thuế đối với các khoản chi phí liên quan đến dịch Covid-19, như sau:

  • Các khoản chi phí cách ly y tế do dịch Covid - 19 ở trong nước và tại nước ngoài, Đối với trường hợp đi công tác tại nước ngoài (chi phí tiền ăn, tiền ở; chi phí xét nghiệm Covid - 19; chi phí đưa đón từ nơi nhập cảnh vào Việt Nam hoặc từ nơi phát hiện đối tượng phải thực hiện cách ly y tế đến cơ sở cách ly y tế; chi phí phục vụ nhu cầu sinh hoạt trong những ngày cách ly y tế; ...) để thực hiện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
  • Các khoản chi phí xét nghiệm Covid - 19 hoặc mua kit xét nghiệm Covid - 19 cho người lao động, chi phí mua các thiết bị cho người lao động nhằm bảo vệ người lao động khỏi nguy cơ lây nhiễm trong quá trình làm việc; và
  • Các chi phí ăn, ở của người lao động ở tại doanh nghiệp hoạt động theo phương án "3 tại chỗ".

Thì các khoản chi phí này được tính vào chi phí được trừ khi thuế thu nhập doanh nghiệp và không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động.

Lưu ý: các khoản chi phí nêu trên phản ánh thực tế phát sinh và có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo đúng quy định của pháp luật.