Lưu ý chỉ tiêu ngày tháng năm trên hóa đơn điện tử khi kê khai thuế

29/11/2019

Ngày 25 tháng 10 năm 2019, Cục Thuế tỉnh Long An ban hành công văn số 2536/CT-TTHT hướng dẫn chính sách thuế liên quan đến hóa đơn điện tử. Theo đó:

Trường hợp công ty nhận hóa đơn điện tử của bên bán hàng nhưng ngày ký hóa đơn thực hiện sau ngày lập hóa đơn hoặc hóa đơn điện tử chỉ có ngày lập mà không có ngày ký hóa đơn thì hóa đơn điện tử đó vẫn được xem là hợp lệ để kê khai khấu trừ thuế GTGT và tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định. Công ty căn cứ ngày lập hóa đơn để kê khai thuế.