Bản tin tháng Tháng 1, 2019

Bản tin tháng Tháng 1, 2019

15/02/2019
Bản tin tháng Tháng 1, 2019

BHXH TP. Hồ Chí Minh: Phải nộp hồ sơ điều chỉnh mức lương đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN trước 01/03/2019

Ngày 20 tháng 12 năm 2018, Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh ban hành công văn số 2717/BHXH-QLT hướng dẫn thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN từ ngày 01/01/2019 tới các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn TP. HCM. Theo đó,

 • Kể từ ngày 01/01/2019, các đơn vị sử dụng lao động rà soát lại mức lương tối thiểu vùng trong thang bảng lương mà đơn vị đã gửi với cơ quan quản lý Nhà nước về lao động để điều chỉnh lại cho phù hợp theo nguyên tắc không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng mới như sau:
  • Mức 4.180.000 đồng/tháng, áp dụng đối với đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn các quận và các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè.
  • Mức 3.710.000 đồng/tháng, áp dụng đối với đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn huyện Cần Giờ.
 • Doanh nghiệp phải thực hiện mức lương giao kết hợp đồng lao động và đóng BHXH, BHYT, BHTN và BHTNLD-BNN như sau:
  • Không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc giản đơn nhất.
  • Đối với người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề (quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 157/2018/NĐ-CP) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.
 • Chậm nhất đến ngày 28/02/2019, các đơn vị sử dụng lao động phải nộp hồ sơ điều chỉnh mức lương đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN cho người lao động theo lương tối thiểu vùng mới.
 • Cơ quan BHXH chỉ xác nhận quá trình BHXH, BHTN và giải quyết các chế độ khi đơn vị thực hiện lập hồ sơ điều chỉnh Iương tối thiểu vùng đúng quy định trên. Mọi trường hợp chậm trễ làm ảnh hưởng đến việc giải quyết chế độ của NLĐ đơn vị phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

 

Mức đóng BHXH, BHYT và BHTN từ tháng 1/2019

Từ ngày 1/7/2018, mức lương cơ sở là 1.390.000 đồng/ tháng. Từ 1/1/2019, mức lương tối thiểu vùng từ 2.920.000 đồng/ tháng đến 4.180.000 đồng/ tháng.

Cơ sở pháp lý: Luật BHXH 58/2014/QH13; Luật việc làm 38/2013/QH13; Nghị định 146/2018/NĐ-CP ban hành ngày 17/10/2018; Nghị định 143/2018/NĐ-CP ngày 15/10/2018; Nghị định 157/2018/ND-CP ngày 16/11/2018; Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017.

 

6 công việc quan trọng Nhân sự, Kế toán cần làm trong tháng 02/2019

Trong tháng 02/2019, những người làm công tác Nhân sự, Kế toán cần làm 06 công việc quan trọng sau đây:

1. Thông báo tình hình biến động lao động tháng 01/2019 (nếu có)

- Thời hạn: Trước ngày 03/02/2019
- Căn cứ pháp lý: Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH  ngày 31/7/2015.
Trong trường hợp doanh nghiệp có biến động (tăng/giảm) về số lượng NLĐ làm việc thì trước ngày 03 của tháng liền kề, doanh nghiệp phải gửi Thông báo về Trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở.

2. Nộp tờ khai thuế TNCN tháng 01/2019
- Thời hạn: Chậm nhất là ngày 20/02/2019
- Căn cứ pháp lý: Điểm a Khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013.
Trong tháng, nếu doanh nghiệp có khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì phải thực hiện nộp hồ sơ khai thuế TNCN tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp, chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng liền sau.
Lưu ý: Quy định trên áp dụng đối với doanh nghiệp áp dụng hình thức khai thuế theo tháng; nếu trong tháng không phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì doanh nghiệp không phải kê khai tháng đó.

3. Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 01/2019
- Thời hạn: Chậm nhất là ngày 20/02/2019
- Căn cứ pháp lý: Điều 27 của Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014.
Hàng tháng, doanh nghiệp sẽ thực hiện việc báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế quản lý trực tiếp (kể cả khi trong kỳ không sử dụng hóa đơn) chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo.

4. Nộp tờ khai thuế GTGT tháng 01/2019
- Thời hạn: Chậm nhất là ngày 20/02/2019
- Căn cứ pháp lý: Điều 15 Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 và Điểm a Khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013.
Hàng tháng, doanh nghiệp có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề trên 50 tỷ đồng thì phải nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng của tháng đó, chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng liền sau.

5. Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN của tháng 02/2019
- Thời hạn: Chậm nhất ngày 28/02/2019
- Căn cứ pháp lý: Điều 7 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017.
Chậm nhất ngày cuối cùng của tháng, doanh nghiệp sẽ trích tiền đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN trên quỹ tiền lương tháng của NLĐ tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN.
Đồng thời trích từ tiền lương tháng đóng các loại bảo hiểm trên của từng NLĐ theo mức quy định để nộp cho cơ quan BHXH cấp huyện nơi doanh nghiệp đặt trụ sở, chi nhánh của DN sẽ đóng tại cơ quan BHXH nơi chi nhánh hoạt động.

6. Trích nộp Kinh phí Công đoàn của tháng 02/2019
Đây là nghĩa vụ của doanh nghiệp, không phân biệt là DN đã có hay chưa có tổ chức Công đoàn.
Mức đóng kinh phí Công đoàn là 2% của quỹ tiền lương làm căn cứ đóng Bảo hiểm xã hội cho người lao động, đóng cùng thời điểm đóng BHXH bắt buộc cho người lao động.