Hướng dẫn về việc thuế suất thuế GTGT của doanh nghiệp chế xuất

Hướng dẫn về thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng ô tô cho doanh nghiệp chế xuất

10/09/2020
Hướng dẫn về việc thuế suất thuế GTGT của doanh nghiệp chế xuất
Tải công văn

Ngày 24 tháng 8 năm 2020, Cục thuế tỉnh Bắc Ninh đã ban hành công văn số 2579/CT-TTHT hướng dẫn về thuế suất thuế GTGT cho doanh nghiệp chế xuất như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định mức thuế suất 0% thuế GTGT, chỉ những dịch vụ cung ứng trực tiếp cho doanh nghiệp chế xuất và được tiêu dùng trong doanh nghiệp chế xuất được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%. Trường hợp, Công ty thực hiện dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng ô tô (xe ô tô chở người, chở hàng hóa) cho doanh nghiệp chế xuất không thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 0% (do xe ô tô không thuộc trường hợp tiêu dùng trong khu phi thuế quan).