Hướng dẫn về xuất hóa đơn hàng hóa tài trợ phòng chống dịch Covid 19

Hướng dẫn về xuất hóa đơn đối với hàng hóa tài trợ hoạt động an sinh xã hội (“ASXH”) trong lĩnh vực y tế để phòng chống dịch Covid 19

10/01/2022
Hướng dẫn về xuất hóa đơn hàng hóa tài trợ phòng chống dịch Covid 19
Tải Công văn

Ngày 8 tháng 12 năm 2021, Cục thuế Hà Nội ban hành Công văn 53181/CTHN-TTHT, hướng dẫn về việc xuất hóa đơn đối với hàng hóa tài trợ hoạt động ASXH trong lĩnh vực y tế để phòng chống dịch Covid 19.

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp có tài trợ máy xét nghiệm RT-PCR hỗ trợ phòng và điều trị dịch Covid 19 thì phải lập hóa đơn theo hướng dẫn tại Khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC (đối với trường hợp cơ quan thuế chưa thông báo đến doanh nghiệp thực hiện hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP), hoặc theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định 123/2020/NĐ-CP (khi đã được cơ quan thuế thông báo chấp nhận đăng kí hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP); và kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định.

 

Khoản chi tài trợ nêu trên được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC.