FCWT applied for forwarding and logistics services

Thuế nhà thầu đối với dịch vụ giao nhận, kho vận

15/03/2021
FCWT applied for forwarding and logistics services
Tải công văn

Ngày 19 tháng 02 năm 2021, Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành công văn số 5335/CTHN-TTHT hướng dẫn về xác định thuế nhà thầu đối với dịch vụ giao nhận, kho vận. Nội dung tóm tắt như sau:

Trường hợp doanh nghiệp nước ngoài phát sinh thu nhập từ dịch vụ giao nhận, kho vận quốc tế từ nước ngoài về Việt Nam thì không thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng (“GTGT”), và cũng không thuộc thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”).

Trường hợp doanh nghiệp nước ngoài phát sinh thu nhập từ dịch vụ giao nhận, kho vận quốc tế từ Việt Nam ra nước ngoài thì là đối tượng chịu thuế nhà thầu. Doanh thu tính thuế GTGT, thuế TNDN là toàn bộ doanh thu nhận được không bao gồm cước vận chuyển quốc tế phải trả cho hãng vận chuyển (hàng không, đường biển).Trường hợp doanh nghiệp nước ngoài không đáp ứng điều kiện khai thuế tại Việt Nam thì công ty tại Việt Nam có trách nhiệm khấu trừ và kê khai, nộp thuế nhà thầu thay cho doanh nghiệp nước ngoài, cụ thể:

  • Về thuế TNDN: Áp dụng tỷ lệ thuế TNDN trên doanh thu tính thuế 2%;
  • Về thuế GTGT: Áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% nếu thỏa mãn điều kiện là vận tải quốc tế (bao gồm vận tải hành khách, hành lý, hàng hóa theo chặng quốc tế từ Việt Nam ra nước ngoài hoặc từ nước ngoài đến Việt Nam, hoặc cả điểm đi và đến ở nước ngoài, v.v.). Trường hợp, hợp đồng vận tải quốc tế bao gồm cả chặng vận tải nội địa thì vận tải quốc tế bao gồm cả chặng nội địa.