Mức đóng BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT từ 01/07/2023

26/06/2023
Tải Thông báo

Ngày 07/06/2023, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Thông báo 2651/TB-BHXH về mức đóng BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (“BHTNLĐ-BNN”) kể từ ngày 01/7/2023. Cụ thể:

Mức đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN cao nhất bằng 36.000.000 đồng/tháng.

Mức đóng BHTN cao nhất bằng 20 lần mức lương tối thiểu vùng:

  • Vùng I là 93.600.000 đồng/tháng.
  • Vùng II là 83.200.000 đồng/tháng.