Giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020

Giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020

20/06/2020
Giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020
Thông báo của VTV

Ngày 19 tháng 6 năm 2020, Quốc hội Việt Nam đã chính thức thông qua Nghị quyết giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”) năm 2020 cho doanh nghiệp có doanh thu dưới 200 tỷ đồng. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2020.

Nghị quyết áp dụng cho doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức khác có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam; tổ chức được thành lập theo Luật Hợp tác xã.

So với dự thảo ban đầu, Nghị quyết mới được thông qua đã bỏ tiêu chí về số lao động đóng bảo hiểm (tại dự thảo, chính sách giảm 30% thuế TNDN chỉ áp dụng cho doanh nghiệp có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm 2020 không quá 100 người). Điều này đảm bảo tính công bằng cho các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động và bổ sung đối tượng được giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có quy mô vừa.

Nghị quyết này của Quốc hội được đánh giá là một trong những chính sách thiết thực nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tái khởi động nền kinh tế ứng phó với hậu quả của dịch Covid-19.