Quy định liên quan

dịch vụ Xác định giá giao dịch liên kết

Các quy định của Việt Nam
  1. Nghị định 132/2020/NĐ-CP ngày 05/11/2020, quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết, có hiệu lực thi hành từ ngày 20/12/2020 và áp dụng từ kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020. (Xem chi tiết tại đây
  2. Nghị định 68/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8 Nghị định 20/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2017 của chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết, hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định 132/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành. (Xem chi tiết tại đây
  3. Nghị định 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017, quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2017 và hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định 132/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành. (Xem chi tiết tại đây
  4. Thông tư 41/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017, hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định 20/2017/NĐ-CP ngày 24/2/2017 của chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết. (Xem chi tiết tại đây
Tại Crowe Vietnam, chúng tôi cung cấp dịch vụ "Xác định giá giao dịch liên kết" được thiết kế riêng theo nhu cầu của doanh nghiệp, hãy tìm hiểu chi tiết