Sai sót thường gặp liên quan đến thuế Nhà thầu

05/05/2021

Sai sót thường gặp tại Doanh nghiệp liên quan đến thuế Nhà thầu:

- Không kê khai hoặc kê khai không đúng thuế nộp thay nhà thầu nước ngoài khi phát sinh các dịch vụ chịu thuế đối với các hoạt động đầu tư từ dây chuyền sản xuất mới, nhập khẩu máy móc thiết bị có kèm theo dịch vụ bảo hành, lắp đặt chạy thử.

- Vay vốn của các doanh nghiệp nước ngoài và trả lãi nhưng không kê khai thuế nhà thầu.

- Chưa kê khai đầy đủ thuế nộp thay nhà thầu nước ngoài đối với chi phí liên quan đến chuyên gia nước ngoài của nhà thầu được cử sang Việt Nam như: Chi phí ăn ở, đi lại, các dịch vụ khác liên quan.

- Không kê khai và nộp thay thuế nhà thầu khi có phát sinh các hợp đồng với các nhà thầu nước ngoài với lý do áp dụng Hiệp định thuế nhưng thực tế không có đủ hồ sơ, tài liệu để chứng minh là được áp dụng hiệp định.

- Có kê khai và nộp nhưng không đầy đủ, kê khai sai, thiếu nghĩa vụ thuế phát sinh.

- Trường hợp cố tình sai phạm, tách một hợp đồng thành nhiều hợp đồng để tránh thuế. Ví dụ: Tách một hợp đồng mua máy móc thiết bị kèm theo nhiều dịch vụ khác thành 2 hợp đồng. Một hợp đồng mua bán máy móc thiết bị thiết bị thuần túy không chịu thuế nhà thầu. Một hợp đồng cung cấp các dịch vụ khác chịu thuế nhà thầu.

- Kê khai thiếu doanh thu chịu thuế: 

+ Chỉ tính thuế một phần giá trị hợp đồng. 

+ Chỉ kê khai thuế giá trị gia tăng, không kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp. 

+ Có hợp đồng thuê người nước ngoài quản lý nhưng không kê khai tính thuế với lý do người nước ngoài là những chuyên gia hoặc không đủ căn cứ để chứng minh họ là những chuyên gia.

- Giảm trừ vào doanh thu các khoản chi phí của nhà thầu nước ngoài để thực hiện hợp đồng Nhà thầu (như chi phí ăn ở, đi lại…).

- Bù trừ công nợ các khoản thanh toán để không kê khai tính thuế.

- Các sai phạm về thuế suất, tỉ lệ tính thuế, áp dụng không đúng tỉ lệ tính thuế giá trị gia tăng và thu nhập doanh nghiệp. Thường áp dụng thuế suất không đúng ngành nghề với mục đích làm giảm thuế nộp thay nhà thầu nước ngoài.

- Khoản chi cho giao dịch nội bộ với công ty mẹ:

+ Chi phí đã phát sinh nhưng quan niệm là chưa thanh toán nên chưa tính thuế nhà thầu.

+ Thực chất đã thanh toán, phải tính ngay thuế nhà thầu nhưng biến tướng dưới dạng bảo lãnh hợp đồng để không kê khai thuế nộp thay nhà thầu nước ngoài.

+ Giữa công ty mẹ phía nước ngoài và công ty con tại Việt Nam có phát sinh mua bán máy móc, thiết bị và các dịch vụ khác nhưng theo dõi trên công nợ, không thanh toán để tránh thuế nộp thay Nhà thầu nước ngoài.