Danh mục các đối tác Việt Nam theo ngành nghề kinh tế

18/02/2021

Đối với các công ty không niêm yết, quý vị có thể tham khảo danh sách các công ty Việt Nam được phân loại theo một số ngành kinh tế như ở dưới đây để tìm kiếm các đối tác cần hợp tác đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam. Danh mục này được tập hợp và sàng lọc từ các nguồn mà chúng tôi sẵn có và sẽ được cập nhật định kỳ.

(Chúng tôi sẽ thông báo những phiên bản cập nhật thông qua bản tin của chúng tôi, hãy đăng ký nhận bản tin tại đây)

Hãy click vào từng mục ở dưới để download:

Đối với các công ty đang được niêm yết trên thị trường chứng khoán, quý vị có thể tìm kiếm ở link sau: Vietstock Finance | Dữ liệu doanh nghiệp

Nếu quý vị không tìm thấy đối tác mà mình mong muốn trong các mục trên thì có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại đây để được trợ giúp thêm.

Crowe Vietnam cung cấp trọn gói dịch vụ ở mọi giai đoạn kinh doanh: Gia nhập, Thành lập, Vận hành, Mở rộng, Mua bán Sáp nhập & Rút khỏi Thị trường. Vui lòng bấm nút bên dưới để xem thêm.