IFRS 13- Đo lường giá trị hợp lý

Hội thảo thuộc lộ trình cập nhật IFRS

Địa điểm:
Thời gian:

23/10/2020 9:00 AM

Thời gian:

23/10/2020 11:00 AM

Chủ đề: Kế Toán
IFRS 13- Đo lường giá trị hợp lý (Fair Value Measurement)

Trong những năm gần đây, tại nhiều quốc gia, việc áp dụng các cơ sở định giá tài sản/nợ phải trả theo giá thị trường, thay thế dần nguyên tắc giá gốc được ghi nhận trong báo cáo tài chính đang trở nên ngày càng phổ biến. Điều này cho thấy, xu thế định giá tài sản/nợ phải trả trên báo cáo tài chính đang hướng đến giá trị hợp lý, kết hợp nhiều kỹ thuật định giá khác nhau, nhằm đáp ứng đầy đủ hơn yêu cầu thông tin của người sử dụng và tạo thuận lợi cho công tác kế toán.
Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế trên, cụ thể Việt Nam đã thông qua lộ trình áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính tại Việt Nam theo chuẩn mực quốc tế (IFRS). Vì thế, kế toán theo giá trị hợp lý trong trình bày báo cáo tài chính sẽ là một lựa chọn tất yếu trong tương lai. Mặc dù thuật ngữ "giá trị hợp lý" đã được đề cập trong một số chuẩn mực như IFRS 2, IFRS 9..., tuy nhiên chưa có một hướng dẫn đầy đủ và nhất quán về cách đo lường giá trị hợp lý. Từ đó,  IFRS 13 - Đo lường giá trị hợp lý đã được ra đời và có hiệu lực từ ngày 1/1/2013 đưa ra các hướng dẫn tương đối đầy đủ và khắc phục hạn chế sự không nhất quán của các chuẩn mực khác. IFRS 13 được đánh giá là đã phát triển nhất quán và giảm thiểu độ phức tạp bằng cách cung cấp một định nghĩa chính thức về giá trị hợp lý, thống nhất phương pháp đo lường giá trị hợp lý và yêu cầu công bố thông tin để sử dụng trong hệ thống chuẩn mực BCTC quốc tế.

Trân trọng kính mời anh/chị đăng ký tham dự buổi hội thảo về IFRS 13 do Crowe Vietnam tổ chức.

Đăng ký tại đây

Tham gia hội thảo anh chị sẽ được:

Cung cấp các kiến thức cơ bản về cách thức đo lường giá trị hợp lý theo quy định của chuẩn mực quốc tế gồm:

  • Xác định giá thị trường;
  • Các phương pháp xác định giá trị hợp lý;
  • Xác định dữ liệu đầu vào (hệ thống phân cấp giá trị hợp lý)…