Công cụ tài chính (IFRS 9)

Webinar - Hội thảo trực tuyến

Địa điểm:
Thời gian:

21/08/2020 9:00 AM

Thời gian:

21/08/2020 11:00 AM

Chủ đề: Kế Toán

Chuẩn mực IFRS 9 - Công cụ tài chính giúp nhà đầu tư có những đánh giá tốt hơn, chính xác hơn tình hình tài chính của doanh nghiệp vì IFRS 9 đưa ra mô hình tổn thất tín dụng dự kiến áp dụng cho tất cả các công cụ tài chính liên quan đến rủi ro tín dụng, các doanh nghiệp phải trích lập dự phòng cho các khoản tổn thất trong tương lai, ngược lại với thực tiễn hiện hành chỉ trích lập dự phòng cho các khoản tổn thất đã phát sinh. Ngoài ra, cũng có nhiều thách thức hơn cho doanh nghiệp khi áp dụng vì cần có đủ nguồn lực và thị trường đủ năng động để áp dụng chuẩn mực này hiệu quả và chính xác.

Theo dõi webinar này giúp anh/ chị: 

  • Nắm được các yêu cầu và kiến thức cơ bản của IFRS 9
  • Hiểu về mô hình đánh giá các khoản tổn thất dự kiến
  • Hỗ trợ giải đáp các vướng mắc/ khó khăn trong quá trình áp dụng IFRS 9 tại đơn vị
Pham Son

Thông tin diễn giả: 

  • 8 năm kinh nghiệm trong ngành kiểm toán - các lĩnh vực kiểm toán gồm: sản xuất công nghiệp, xây dựng, dịch vụ (logistics, IT, quảng cáo…), Thực phẩm và thức uống;
  • Chứng chỉ kiểm toán viên Việt Nam (CPA VN);
Pham Son
Phạm Sơn
Audit Assistant Manager | CPA VN
Dao Ngoc Duc

Thông tin diễn giả: 

  • 6 năm trong ngành kiểm toán - các lĩnh vực kiểm toán gồm: sản xuất công nghiệp, xây dựng, dịch vụ (logistics, IT, quảng cáo…), bất động sản, thực phẩm & thức uống và các tổ chức phi lợi nhuận;
  • Hiện là hội viên của Hiệp hội kế toán viên công chứng Anh quốc (ACCA);
  • Chứng chỉ kiểm toán viên Việt Nam (CPA VN).
Dao Ngoc Duc
Đào Ngọc Đức
Audit Assistant Manager | ACCA, CPA VN