Những sai sót thường gặp trong công tác kế toán

Hội thảo trực tuyến

Địa điểm:
Thời gian:

13/11/2020 9:00 AM

Thời gian:

13/11/2020 11:00 AM

Chủ đề: Kế Toán

Hệ thống kế toán, trong đó bao gồm những người làm công tác kế toán, đóng vai trò rất quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp thông qua việc thu thập, xử lý và cung cấp thông tin hữu ích nhằm giúp các nhà quản trị và người sử dụng báo cáo tài chính đưa ra các quyết định quản trị, quyết định kinh tế kịp thời và phù hợp. Để thực hiện tốt vai trò của mình, người làm kế toán phải áp dụng rất nhiều quy định về kế toán, thuế và các quy định pháp luật khác cùng với việc thực hiện các xét đoán nghề nghiệp của bản thân vào công tác kế toán. Đối với mỗi nghiệp vụ phát sinh, đặc biệt là các nghiệp vụ lạ, kế toán luôn đối diện với các câu hỏi như: chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán hướng dẫn hạch toán chỗ này như thế nào? Quy định của thuế thì sao? Nên theo thuế hay kế toán? Mình hạch toán như vầy thì Giám đốc/Công ty mẹ có đồng ý không? Kiểm toán có ý kiến gì về chỗ này không? Chính vì các vấn đề đó và vì các áp lực khác về khối lượng công việc, về thời gian... nên dù không ai mong muốn thì trong quá trình hạch toán và lập báo cáo tài chính, ít nhiều không thể tránh khỏi việc phát sinh các sai sót. Vậy làm thế nào để người làm kế toán hạn chế các sai sót ở mức tối thiểu?

Từ kinh nghiệm thực tế tích lũy được thông qua các cuộc kiểm toán tại các doanh nghiệp, Crowe Vietnam đã tổng kết và mong muốn chia sẻ đến các anh chị một số sai sót thường phát sinh trong công tác kế toán. Đồng thời, đưa ra một số khuyến nghị phù hợp nhằm giảm thiểu việc phát sinh các sai sót đó trong công tác kế toán tại doanh nghiệp.


Nguyen Thi Phuong Dung
13 năm trong ngành kiểm toán - các lĩnh vực kiểm toán gồm: sản xuất công nghiệp, xây dựng, dịch vụ (logistics, IT, quảng cáo…), bất động sản, thực phẩm & thức uống và các tổ chức phi lợi nhuận.
+ Chứng chỉ kiểm toán viên Việt Nam (CPA Việt Nam);
+ Chứng chỉ tư vấn thuế Việt Nam (CTA Việt Nam).
Nguyen Thi Phuong Dung
Nguyễn Thị Phương Dung
Trưởng phòng Kiểm toán
Nhu Ha
10 năm trong ngành kiểm toán - các lĩnh vực kiểm toán gồm: sản xuất công nghiệp, xây dựng, dịch vụ (logistics, IT, quảng cáo…), bất động sản, thực phẩm & thức uống.
+ Chứng chỉ kiểm toán viên Việt Nam (CPA Việt Nam);
+ Chứng chỉ tư vấn thuế Việt Nam (CTA Việt Nam).
Nhu Ha
Hà Ngọc Như
Phó phòng Kiểm toán