Application form - HCMC

Application form

HCMC office

Lưu ý: Trong quá trình điền thông tin ứng tuyển nếu bạn thấy khung thông báo "Your session was expired. Please refresh the page to continue." xuất hiện trên màn hình, vui lòng đổi sang trình duyệt khác (Ex: Firefox, Edge, Safari,...) và thử lại. Chúng tôi rất tiếc vì sự bất tiện này làm ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn.