tax

Ozdravný balíček

Jiří Šindelář
26.05.2023
tax
Ministerstvo financí představilo novelu zákona o daních z příjmů, zákona o dani z přidané hodnoty, či novelu zákona o dani z nemovitých věcí.

Naši zákonodárci nám ani v přicházejícím létě nedají trochu klidu a s připravovanými legislativnímu změnami se nás snaží držet v pozornosti. Ministerstvo financí představilo novelu zákona o daních z příjmů, zákona o dani z přidané hodnoty (o té v některém z dalších příspěvků našeho newsletteru), respektive novelu zákona o dani z nemovitých věcí, která tentokrát nebude jen upřesňující, ale měli bychom se dočkat významných změn. Oficiální informace lze nalézt i na webu Ministerstva financí ČR, nicméně je velkou otázkou, jak budou příslušné zákony konkrétně připraveny, a hlavně zda nedojde v rámci jednání v Poslanecké sněmovně k nějakým změnám. Asi nejvýznamnější změnou je zvýšení sazby daně z příjmu právnických osob ze současných 19 % na 21 %. Podnikatelé také určitě pocítí zavedení tzv. limitu pro nákup osobních automobilů pro podnikání, nově by mělo být možnost uplatnit jen „první“ 2 mil. Kč z hodnoty vozu do daňových nákladů. Vláda chce také zrušit osvobození nepeněžních benefitů zaměstnancům (se zdůvodněním, že se jedná o selektivní výjimku) plus by mělo např. dojít také ke zrušení osvobození tzv. nadlimitních stravenek.

Další změny v daňovém balíčku zahrnují např. zrušení školkovného, zrušení slevy na dani na studena, snížení možnosti uplatnění slevy na manželku. Změna také počítá s tím, že sazby daně z příjmu fyzických osobou zůstanou stejné, nicméně limit, od kterého bude aplikována vyšší sazba daně, bude nově na úrovni trojnásobku průměrné mzdy. Počítá se také s limitem pro osvobození podílů a cenných papírů na úrovni 40 mil. Kč.

Chystají se také změny v oblasti daně z nemovitých věcí. Diskutovaná změna má obsahovat zavedení tzv. státního koeficientu, což by měl být nástroj, který bude alokovat dodatečný výnos z této daně plně jen státu (nikoliv příslušným městům či obcím). Na webu ministerstva jsou uvedeny modelové příklady, kdy za např. byt o výměře cca 70 metrů čtverečních se v současné chvíli platí daň z nemovitých věcí v Praze zhruba na úrovni 1 700 Kč (po zvýšení to bude cca 2 500 Kč), respektive v Brně 600 Kč (po zvýšení 1 200 Kč). Návrh také počítá s valorizací daně v návaznosti na hodnotu inflace.

Kontaktujte našeho odborníka

Jiri Sindelar
Jiří  Šindelář
Tax Director
Crowe 

Daňové poradenství