tax

Změna lhůty pro podání odpovědi na výzvu ke kontrolnímu hlášení

Martin Sotolář
11.04.2023
tax
Od roku 2023 dochází ke změně počítání lhůty pro odpověď na výzvu od správce daně k podání následného kontrolního hlášení.

Jak již je ve světě daní zvykem, i rok 2023 přinesl několik změn. Jednou z nich je změna ve lhůtách pro reakci na výzvy správce daně ke kontrolnímu hlášení. Konkrétně došlo ke změně znění ustanovení § 101g zákona o dani z přidané hodnoty (dále pouze „DPH“), čímž byl ovlivněn termín, do kdy musí plátce DPH podat následné kontrolní hlášení, pokud od správce daně obdrží výzvu ke změně, doplnění či potvrzení původně podaného kontrolního hlášení.

Situace do konce roku 2022 vypadala tak, že lhůta činila 5 pracovních dnů od oznámení výzvy. K tomuto oznámení došlo doručením výzvy, tedy typicky tzv. vybráním zprávy z datové schránky nebo uplynutím fiktivní 10denní lhůty, pokud zpráva nebyla vyzvednuta. Termínem tak bylo možné částečně manipulovat pozdějším „vybráním“ datové schránky. Jiná pravidla však platila pro ty plátce DPH, jímž byly dotčené výzvy doručovány e-mailem, kdy za den doručení byl považován den odeslání e-mailu z e-mailové schránky správce daně. Tím docházelo k jakýmsi nerovnostem mezi plátci DPH.

Od začátku roku 2023 došlo ke změně, která spočívala v zafixování termínu, od kterého se začíná počítat lhůta pro odpověď na výzvu. Nově je tento termín stanoven jako den dodání výzvy do datové schránky příjemce, tedy plátce DPH. Již tedy není relevantní, kdy je zpráva přečtena (či „vybrána“), ale kdy byla dodána. Jinými slovy „vybrání“ datové schránky již nehraje roli.

Od výše uvedeného termínu je pak stanovena lhůta v délce 17 kalendářních dnů, přičemž při stanovení této délky lhůty bylo vycházeno ze stávajícího stavu. Dle tzv. fikce doručení (viz výše) dochází k doručení zprávy po 10 kalendářních dnech od dodání datové zprávy do datové schránky příjemce. Následná lhůta pro reakci činila 5 pracovních dnů. 

Výše uvedené je tak výsledkem kompromisu mezi plátcem daně, pro kterého znamenala neprodloužitelná lhůta 5 pracovních dnů často šibeniční termín a správcem daně, který musí zpracovat a vyhodnotit přijatá kontrolní hlášení.

Pro úplnost je také vhodné doplnit, že popisovaná změna se týká pouze výzvy správce daně týkající se již podaného kontrolního hlášení. Nebylo-li kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě podáno vůbec a plátce je tudíž k jeho podání vyzván správcem daně, musí tak učinit v náhradní lhůtě 5 kalendářních dnů od doručení výzvy.

Obecně lze tedy říci, že velmi doporučujeme detailní sledování Vašich datových schránek, aby Vám žádná výzva ze strany správce daně neunikla. V rámci našich služeb poskytujeme také monitoring datových schránek. V případě zájmu nebo dalších dotazů se neváhejte obrátit na naše experty. 

Kontaktujte našeho odborníka

Jiri Sindelar
Jiří  Šindelář
Tax Director
Crowe 

Daňové poradenství