daně

Základní termín pro podání daně z příjmů se blíží

Jiří Šindelář
03.04.2023
daně
Pro mě a kolegy z daňového oddělení je měsíc březen měsícem, kdy se skoro nezastavíme. Někdy mám pocit, že ani nevím kolikátého vlastně je. 

Letos mě kolegyně požádala, abych napsal krátkou informaci ohledně termínů pro podání daňového přiznání. Přiznám se, že v okamžiku, kdy jsem začal psát tento text, tak jsem vlastně teprve zjistil, kolikátého už je.

Pro vás čtenáře si tedy dovolím sdělit, že termín pro podání daňového přiznání daně z příjmů fyzických i právnických osob se liší v návaznosti na to, zda se podává daňové přiznání v listinné podobě, elektronicky nebo na základě udělené plné moci daňovému poradci či advokátovi. Podle daňového řádu se přiznání k dani z příjmů podává nejpozději do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období, tj. pro rok 2022 se jedná o lhůtu 3.4.2023. Pokud je daňové přiznání podáno elektronicky, lhůta je na úrovni 4 měsíců po ukončení zdaňovacího období. Oproti tomu v případě podání na základě plné moci udělené advokátovi nebo daňovému poradci je nutné daňové přiznání podat ve lhůtě do 6 měsíců po ukončení zdaňovacího období.

A protože se říká, že opakování je matka moudrosti, není na škodu připomenout i naše předchozí články, které se týkají této problematiky.

Na co v daních nezapomenout ani v této těžké době.

Termín pro podání přiznání k dani v příjmů fyzických i právnických osob je tady!

Kontaktujte našeho odborníka

Jiri Sindelar
Jiří  Šindelář
Tax Director
Crowe 

Daňové poradenství