tax

Konsolidační balíček a změny, které se dotknou OSVČ

Lucie Šutovská
07.12.2023
tax
Počet podnikatelů aktivně vykonávající samostatně výdělečnou činnost dle evidence České správy sociálního zabezpečení je 1,130 milionu. V dnešním článku ze série věnující se tzv. konsolidačnímu balíčku se zaměříme na změny, které balíček přináší těmto osobám.

Změny v rámci sociálního zabezpečení

Hranice ročního vyměřovacího základu osoby samostatně výdělečně činné (dále jen „OSVČ“) pro pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti se od roku 2024 zvyšuje na 55 % daňového základu, s možností jeho dobrovolného navýšení. Podnikatelů, kteří hradí sociální pojištění ze skutečného vyměřovacího základu se tak dotkne navýšení 5 % oproti současné podobě.

Plánované změny se však dotknou také těch OSVČ, které platí pojistné z minimálního vyměřovacího základu. Ten se od roku 2024 bude postupně zvyšovat, a to vždy o 5 % pro každý další rok až na konečných 40 % v roce 2026. Současný minimální vyměřovací základ činí 25 % průměrné mzdy, pro rok 2024 tak bude platit minimální vyměřovací základ 30 % průměrné mzdy. Změny se dotknou také OSVČ vykonávající vedlejší činnost, v tomto případě se však nebude jednat o tak zásadní změnu, jelikož dojde k navýšení minimálního vyměřovacího základu ze současných 10 % na 11 % průměrné mzdy.

Dobrou zprávou pro začínající podnikatele je skutečnost, že se jich v roce, v němž zahájili samostatnou výdělečnou činnost, a v bezprostředně následujících dvou letech tyto změny nedotknou, a i nadále pro ně bude platit minimální měsíční vyměřovací základ ve výši 25 % průměrné mzdy.

Poslední změna vyměřovacího základu se dotkne OSVČ dobrovolně účastných na nemocenském pojištění, kde se projeví navýšení sazby pojistného ze současných 2,1 % na 2,7 % vyměřovacího základu.

Pro úplnost uvádíme také změny týkající se poplatníků v paušálním režimu. Výše měsíčního vyměřovacího základu činí pro

  • 1. pásmo 45 % průměrné mzdy (s postupným navyšováním do roku 2026 vždy o 5 %);
  • 2. pásmo 28 050 Kč; a
  • 3. pásmo 42 900 Kč.

Další změny

V této časti článku shrnujeme další změny, které budou mít také dopad na OSVČ, a to zejména s ohledem na zdanění příjmů.

Nově dojde k úpravě v oblasti slevy na dani, kdy nás čeká změna u slevy na manžela/ku, která může být nově uplatněna pouze na manžela/ku pečující o dítě do věku 3 let za současného splnění dosavadní podmínky příjmů do 68 000 Kč. Současně také od roku 2024 dojde ke zrušení slevy na studenta a tzv. školkovného.

Mezi další zásadní změny můžeme zařadit rozšíření daňové progrese, kdy bude uplatňována vyšší sazba daně, tedy 23 %, již od 36násobku průměrné mzdy. Pro rok 2024 tak bude vyšší zdanění uplatňováno již od částky 1 582 812 Kč ročně (oproti současné hranici 1 935 552 Kč).

Dalším změnám, které nás v oblasti zdanění fyzických osob od 1. ledna 2024 čekají jsme se věnovali v našem minulém článku Zaměstnanecké benefity a změny u fyzických osob, kde se můžete dočíst podrobnější informace.

Kontaktujte našeho odborníka

Jiri Sindelar
Jiří  Šindelář
Tax Director
Crowe 

Daňové poradenství