tax

Změny v zákoně o DPH od 1.1.2024

Jiří Šindelář
01.11.2023
tax

Asi jste všichni již zaslechli, že současná vláda připravila novelu v oblasti nejenom daňových předpisů, která je známá pod názvem tzv. Konsolidační balíček. Součástí tohoto balíčku jsou i chystané změny v oblasti daně z přidané hodnoty, které si stručně shrneme.

Hned na úvod musíme informovat, že v současné chvíli je osud balíčku v rukou senátorů a měl by být projednáván na jejich listopadové schůzi. Pracovně bych si dovolil navržené změny shrnout pod pojmy sazby, auta a knihy.

Zřejmě stěžejní změnou bude změna spočívající v tom, že nově budeme mít pouze dvě sazby, tj. sazbu základní na úrovni 21% a druhou sazbu sníženou na úrovni 12%. V praxi tak bude docházet zejména k přetřídění zboží a služeb, které dříve byly v sazbě 10 %. Za zmínku stojí např. dodání potravin, které bude nově se sazbou 12 %, stejně jako dodání nealkoholických nápojů jenž bude nyní v sazbě základní 21 % (s výjimkou vybraných nápojů), nebo dodání řezaných květin v sazbě 21 %. Do sazby základní nyní budou také zařazeny služby kadeřnické, holičské či služby autorů a umělců.

Mezi další významnou změnu bude omezení maximální částky, kterou si bude moci plátce daně z přidané hodnoty odečíst v případě pořízení osobního automobilu kategorie M1. Novela by měla zavést omezení v maximální částce na úrovni 420,000 Kč čemuž odpovídá vstupní cena 2 mil. Kč. Vláda se tak snaží bojovat proti situacím, kdy podnikatelé pořizují luxusní auta do svého podnikání, ale v konečném důsledku je používají pro svoji soukromou potřebu.

Novela by také měla zavést osvobození u dodání knih se současným zachováním nároku na odpočet (definice knihy bude součástí zákona o DPH, kdy jednou z podmínek je, aby kniha neobsahovala více než 50 % reklamy a současně nesestávala výlučně z hudebního zvukového nebo audiovizuálního obsahu).

Vzhledem k tomu, že změny budou mít dopady i na nastavení ekonomických softwarů, doporučujeme pohlídat jejich nastavení tak, aby od okamžiku účinnosti novely systém byl již adaptován na zmíněné změny.

Pokud byste v oblasti daně z přidané hodnoty měli nějaké nejasnosti nebo jste chtěli prověřit současné nastavení Vašeho systému, neváhejte se na nás obrátit.

Daňové poradenství

Kontaktujte našeho odborníka

Jiri Sindelar
Jiří  Šindelář
Tax Director
Crowe