tax

Novela zákoníku práce: náhrady nákladů při výkonu práce na dálku

Lucie Javorová
29.09.2023
tax
Novela zákoníku práce dává nově možnost proplácení nákladů na home office paušální částkou.

V průběhu září 2023 nabyla platnosti novelu zákoníku práce, což znamená, že ustanovení týkající se práce na dálku jsou účinné již od 1. října 2023. Víte, co konkrétně bude jinak?

Novela zákoníku práce přináší (krom jiného) také novinku v oblasti úhrady nákladů, které zaměstnanci vznikají při výkonu práce na dálku. Doposud existovala pro zaměstnavatele možnost hradit zaměstnanci náklady spojené s prací na dálku, pokud zaměstnanec zaměstnavateli tyto náklady prokáže, což bylo velmi náročné a často i nemožné.

Nově může zaměstnavatel uhradit zaměstnanci náklady související s prací na dálku nejen na základě již zmíněných prokazovaných nákladů, ale také paušální částkou. Poskytování paušální částky je podmíněno smlouvou nebo vnitřním předpisem a bude vyplácena za každou započatou hodinu práce na dálku. Výše paušální částky bude stanovena (a následně také upravována) vyhláškou MPSV. Paušální částka bude vycházet z údajů o spotřebě jedné dospělé osoby v průměrné domácnosti v ČR za jednu hodinu na základě údajů zjištěných Českým statistickým úřadem*. Pro rok 2023 by měla výše paušální částky činit 4,60 Kč za hodinu.

Paušální náhrada ve stanovené výši nebude u zaměstnance podléhat dani z příjmů fyzických osob ani odvodům na sociální a zdravotní pojištění a současně pro zaměstnavatele bude tento náklad v podobě paušální náhrady představovat daňově uznatelný náklad. Paušální náhrada může být poskytnuta i vyšší, avšak částka nad zákonný limit již bude podléhat dani z příjmů fyzických osob a odvodům na sociální a zdravotní pojištění.

Zaměstnavatel se zaměstnancem si mohou předem písemně sjednat, že náhrady nákladů v souvislosti s výkonem práce na dálku nebo jejich část zaměstnanci nepřísluší. Tuto variantu však nelze řešit vnitřním předpisem, ale přímo v individuální dohodě se zaměstnancem.

*náklady, s nimiž bude pro vyjádření průměrné spotřeby ČSÚ pracovat, zahrnují plyn, elektřinu, pevná paliva, dodávku tepla a centralizované poskytování teplé vody, dodávky vody z vodovodů a vodáren a odvádění odpadních vod, odvoz odpadních vod a čistění jímek a odvoz komunálního odpadu

 

Kontaktujte našeho odborníka

Jiri Sindelar
Jiří  Šindelář
Tax Director
Crowe