news

Crowe news

Crowe news 11/2019

Listopadové číslo měsíčníku Crowe news přináší novinky z oblasti daní, práva, účetnictví a byznysu.
psj

Lodní deník 17-11-2019: Lekce první, těžko na cvičišti, lehko v bouři

Předchozí měsíc jsem strávila na moři na dlouho vysněné plavbě na Atlantický oceán. Byl to zážitek plný silných emocí, fyzické námahy, nových objevů, kontinuálního učení se, euforických stavů i nepohody. Toto vše se střídalo z extrému do extrému jako dobře vyladěný koktejl, medicína na tělo i duši, restart, spíše než relax. Abych z této medicíny netěžila jen já sama, psala jsem si postřehy do lodního deníku, pozorování paralel mezi řízením firmy a lodi s cílem je sdílet s Vámi v podobě pro vás užitečné a použitelné.

psj
Petra Štogrová Jedličková
Country Manager
Crowe
verca

Účetní závěrka je víc než jen zákonná povinnost

Blíží se nám konec roku a s tím souvisí splnění mnoha úkolů, včetně těch účetních. Účetní závěrka je pro někoho pouze zákonná povinnost, pro jiného naopak možnost, jak prezentovat své finanční výsledky managementu. Ne každý ji však dokáže správně sestavit. Jaký je její význam a na co si dát pozor?

verca
Veronika Žáčková
Accounting Team Leader
Crowe
lubos

Jaké změny přinesl rok 2019 v oblasti účetnictví?

Konec kalendářního roku se nekompromisně blíží, přichází tedy čas si shrnout to nejdůležitější, co rok 2019 přinesl v oblasti účetnictví. 

lubos
Ľubomír Zápotočný
Audit Assistant
Crowe
ivbr

eNeschopenka aneb Shrnutí zásadních změn a výhod

eNeschopenka přinese zjednodušení administrativní náročnosti, zásadně se zjednoduší tok informací mezi propojující lékaři, zaměstnavatelemi a ČSSZ. Co eNeschopenka přinese těmto třem subjektům? A co pojištěncům? Zjistíte po přečtení našeho nového článku.

ivbr
Ivana Brancuzká
Payroll Manager
Contract Administration
ankl

Harmonizace úpravy řetězových obchodů - posílení právní jistoty nebo zbytečná rigidita?

Již v zářijovém vydání našich Crowe News jsme upozornili na to, že od počátku roku 2020 nás čekají významné systémové změny v oblasti DPH. Tzv. „quick fixes“ jsou odrazem legislativních změn na úrovni EU a jejich primárním cílem je odstranění odlišností v právních úpravách jednotlivých členských států, a tedy zvýšení právní jistoty, a to především ve sféře přeshraničních transakcí.

ankl
Andrea Kleinová
Tax Manager
Crowe
jana

Interpretace Národní účetní rady týkající se vykazování výzkumu a vývoje

Návrh interpretace NI-58 Vykazování nehmotných výsledků výzkumu a vývoje z dílny NÚR prošel prvním připomínkovým řízením, v rámci kterého NÚR obdržela řadu podnětů a připomínek, na jejichž základě byl text návrhu interpretace upraven. Tento revidovaný návrh interpretace se nyní nachází ve druhém vnějším připomínkovém řízení, které končí dne 30. listopadu 2019.

jana
Jana Střelická
Senior Tax Advisor
Crowe