Newsletter

Crowe news

Crowe news 01/2019

Nové číslo měsíčníku Crowe news přináší novinky z oblasti daní, práva, účetnictví a byznysu.
psj

Ekonomické okénko aneb Optimismus střídá opatrnost

Rozkolísané ceny komodit, oslabení růstu cen nemovitostí, nejistota vývoje kurzu koruny, nevábné výhledy návratnosti investic do dluhopisů, negativní dopady populismu, politická rozkolísanost Evropy nebo varovné signály přírody...Řada potenciálních nebezpečí, která by mohla vyvolat výraznější krizi.

psj
Petra Štogrová Jedličková
Country manager
Crowe
Ivca

Rok 2019 a srážky z mezd

Každý rok se mění parametry rozhodné pro výpočet srážek z mezd. I letos dochází ke změně, a to od 1. ledna 2019. Jak se změnily částky normativních nákladů, životního minima nebo základní nezabavitelná částka na osobu povinného?

Ivca
Ivana Brancuzká
Payroll manager
Contract Administration
Helca
Změny ve finančních výkazech za rok 2018

Konec roku pro většinu společností znamená konec účetního období a přípravu účetní závěrky včetně sestavení účetních výkazů. Některé změny jsou ryze kosmetického charakteru, ale víte např. jak se rozšíří možnosti pro vykazování časového rozlišení aktiv a pasiv v rozvaze?

Helca
Helena Šulcová
Audit manager
Crowe
Andrea

Daňové změny 2019

I když tzv. daňový balíček 2019 pořád nedoznal finální podoby a aktuálně čeká na schválení ze strany Senátu a prezidenta, počátek roku přinesl několik významných změn v daňových a jiných souvisejících zákonech.

Andrea
Andrea Kleinová
Tax manager
Crowe
BV

Crowe mezi Diamanty

Od letošního roku jsme se zařadili mezi hrdé partnery projektu „Diamanty českého byznysu“. Co je cílem projektu, jak k němu přispívá naše společnost a kdo další je mezi partnery?

BV
Barbora Veselá
Business Development & Communication
Crowe
Andrea

Koupili jste v roce 2018 nemovitost? Nezapomněli jste na něco?

Nezapomeňte na přiznání k dani z nemovitých věcí! 31. ledna 2019 uplyne lhůta pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2019. Povinnost vzniká nejenom těm, kteří se v roce 2018 stali vlastníky nemovitosti, ale i těm, kteří na své nemovitosti provedli změny vedoucí ke změně „okolností rozhodných pro vyměření daně“.

Andrea
Andrea Kleinová
Tax manager
Crowe
Ivca

Roční agenda 2018

Pro všechny naše klienty jsme opět připravili několik návodů, které všem pomohou zvládnout jednodušeji celou roční agendu. Návody se týkají jak žádosti o provedení ročního zúčtování daně za rok 2018, tak i vyplnění prohlášení poplatníka daně na rok 2019.

Ivca
Ivana Brancuzká
Payroll manager
Contract Administration