Newsletter

Ekonomické okénko

Optimismus střídá opatrnost

Petra Štogrová Jedličková
24. 1. 2019
Newsletter

Začátek roku vždy vyzývá k bilancím předchozího období a předpovědím, co nás čeká.

Všechny ekonomické výhledy se víceméně shodují v tom, že existuje řada potenciálních nebezpečí, která by mohla vyvolat výraznější krizi, nicméně neříká se, že přijdou, spíše jsou jakousi výstrahou a voláním po větší opatrnosti. Ať již to jsou rozkolísané ceny komodit, oslabení růstu cen nemovitostí, nejistota vývoje kurzu koruny, nevábné výhledy návratnosti investic do dluhopisů, negativní dopady populismu a politická rozkolísanost Evropy nebo varovné signály přírody (spojené s novými epidemiemi, znečištěním a globálním oteplováním), spíše než se připravovat na nejhorší, rozumnou reakcí je opatrnost a prevence.

Ostatně to koresponduje i se znamením nového čínského roku, který od 5. února bude symbolizovat zemský vepř. Vepř je pozitivním znamením, symbolizuje blahobyt, ale pozor, aspekt zemskosti právě znamená onu opatrnost, promyšlenost kroků, investic a rozhodnutí, která činíme.

Přeji tedy nám všem, ať se tento rok máme všichni „jako prasata v žitě“!

Autor