Newsletter

Daňové změny v roce 2019

Andrea Kleinová
24.01.2019
Newsletter

I když tzv. daňový balíček 2019 pořád nedoznal finální podoby a aktuálně čeká na schválení ze strany Senátu a prezidenta, počátek roku přinesl několik docela významných změn v daňových a jiných souvisejících zákonech.

DPH u společností bez právní subjektivity od 1. ledna 2019

K 31. prosinci 2018 skončilo přechodné období, ve kterém bylo možno uplatňovat DPH u společností (neboli původně sdružení) bez právní subjektivity administrativně jednoduchým způsobem, kdy byly nepeněžní povinnosti spojené s DPH za celou společnost (sdružení) řešena pouze tzv. pověřeným účastníkem. Od počátku roku 2019 bude muset každý člen takové společnosti vystupovat vůči finanční správě vystupovat samostatně. Jednotné vystupování je možno zachovat alespoň vůči třetím stranám (dodavatelů a odběratelům), avšak s výrazně větší administrativní náročností. V rámci projednávaných změn zákona o DPH se nepočítá s navrácením tohoto systému.

Sazba DPH 10 % na jízdné hromadné přepravy

Dne 27.12.2018 prezident podepsal novelu přeřazující od 1. ledna 2019 do 10% snížené sazby daně jízdné u pozemní a vodní hromadné pravidelné dopravy cestujících a jejich zavazadel s výjimkou osobní dopravy lyžařskými vleky. Tato změna tak již čeká jen na vyhlášení ve Sbírce zákonů a budeme moci jezdit levněji.

Další změna sazeb DPH nás čeká v souvislosti s připravovanými změnami v elektronické evidenci tržeb, ke které by mělo dojít v druhé polovině roku 2019. Nejzajímavější z těchto změn je aplikace sazby ve výši 10 % u točeného piva.

Zvýšení minimální a průměrné mzdy

S počátkem roku 2019 došlo ke zvýšení průměrné mzdy (nově 32 699 Kč) i minimální mzdy (nově 13 500 Kč). Změna průměrné mzdy má mimo jiné vliv i na výši maximálního vyměřovacího základu pro pojistné na sociální pojištění a také hranice pro solidární zvýšení daně, jež tak v roce 2019 činí 1 569 552 Kč. Současně se však zvedají i minimální záloha na pojistné pro OSVČ s hlavní činností, a to jak pro důchodové pojištění (2 388 Kč) a zdravotní pojištění (2 208 Kč).

Zároveň se v souvislosti se změnou minimální mzdy za zdaňovací období roku 2019 zvýší sleva na dani ve formě tzv. školkovného, konkrétně na částku 13 350 Kč za každé vyživované dítě.

Autor

Andrea Kleinová
Andrea Kleinová
Certified Tax Advisor
Crowe