Newsletter

Koupili jste v roce 2018 nemovitost?

Nezapomeňte na přiznání k dani z nemovitých věcí

Andrea Kleinová
24.01.2019
Newsletter

31. ledna 2019 uplyne lhůta pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2019. Tato povinnost vzniká nejenom těm, kteří se v roce 2018 stali novými vlastníky nemovitosti, ale také těm, kteří na své nemovitosti provedli změny vedoucí ke změně „okolností rozhodných pro vyměření daně“, typicky tedy dokončili přístavbu nebo nadstavbu či jinak změnili výměru podlahové plochy své nemovitosti.

Přiznání je možno podat v papírové formě, avšak ti, kdo mají zřízenou datovou schránku, musí jej povinně podat elektronicky, jinak je čeká pokuta ve výši 2 000 Kč.

Ti, co se s podáním přiznání opozdí, můžou očekávat vyměření pokuty ve výši 0,05 % tvrzené daňové povinnosti, a to za každý den prodlení, počínajíc šestým pracovním dnem po uplynutí lhůty pro podání, tedy až od 8. února 2019. Pokuta za opožděné podání daňového přiznání se však nevyměřuje v případě, že její výše nepřesáhne 200 Kč.

Aktuálně však poplatníkům nehrozí úroky z prodlení. Vypočtená daň je splatná až k 31. květnu 2019.  Komu vyjde povinnost vyšší než pět tisíc korun, může částku uhradit ve dvou splátkách, tu druhou až do 30. listopadu 2019.

Povinnosti však čekají také ty, kteří už ve vlastnictví nemají žádnou nemovitost, protože ji v roce 2018 prodali nebo třeba darovali. Takovýto krok budou muset oficiálně oznámit správci daně. Obdobně jako u přiznání, kdo má datovou schránku, musí i toto oznámení učinit přes ni.

Autor

Andrea Kleinová
Andrea Kleinová
Certified Tax Advisor
Crowe