Doing Business 2020

Kinh doanh tại Việt Nam 2021

Chào mừng quý vị đến với trang ấn phẩm “Kinh doanh tại Việt Nam” của Crowe Vietnam.

Doing Business 2020
Ấn phẩm này của chúng tôi được thiết kế để không những cung cấp một Bức tranh tổng thể và hệ thống về mọi mặt của môi trường và điều kiện kinh doanh tại Việt Nam, mà còn đóng vai trò là Cổng thông tin kinh doanh hữu ích giúp kết nối Quý vị hiệu quả với các trang web của các cơ quan, tổ chức và đối tác liên quan. Theo đó, Quý vị có thể dễ dàng truy cập các dữ liệu và thông tin chi tiết và cập nhật của các đơn vị này ngay từ ấn phẩm này thay vì mất công tìm kiếm và tập hợp từ nhiều nguồn khác nhau. Đây chính là điểm khác biệt của chúng tôi, hãy tìm hiểu các nội dung chi tiết như ở dưới đây.
(Ấn phẩm đặc biệt này được trình bày dưới dạng trang web nhằm phục vụ mục đích cập nhật thông tin nhanh chóng hơn).

Mục lục

1. Tại sao nên đầu tư vào Việt Nam?

2. Những điểm nổi bật về Việt Nam

3. Tóm tắt về Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)

4. Các loại hình doanh nghiệp

5. Môi trường pháp lý

6. Ưu đãi đầu tư

7. Thuế

8. Kế toán

9. Kiểm toán

10. Nguồn nhân lực

11. Các mục khác

  • Chuyển giao công nghệ
  • Mua cổ phần trong công ty Việt Nam
  • Nhà thầu nước ngoài
  • Hoạt động gia công
  • Khu công nghiệp (IZ), khu kinh tế (EZ),
    khu công nghệ cao (HTZ) và các khu chế xuất (EPZ)
  • Vấn đề về đất đai
  • Giải quyết tranh chấp thương mại

12. Các trang thông tin tham khảo

13. Luật trong kinh doanh

Cảm ơn quý vị đã sử dụng ấn phẩm này, nếu quý vị có nhu cầu cần được hỗ trợ liên quan hoặc đóng góp ý kiến để ấn phẩm ngày càng hữu ích hơn hãy liên lạc với chúng tôi ngay