Danh sách các khu công nghiệp của Việt Nam

Việt Nam có hàng trăm các khu công nghiệp trải dài khắp cả nước, phục vụ nhu cầu đa dạng của các nhà đầu tư.

Nhấp vào đâyVietnam Industrial Parks InfoGate | Industrial Zones | Export Processing Zones để xem danh sách các khu công nghiệp và tìm kiếm theo tên khu công nghiệp, diện tích, đất trống, phí quản lý, thời gian hoạt động.

Nếu có câu hỏi hoặc cần sự trợ giúp thêm của chúng tôi, quý vị có thể liên lạc với Crowe Việt Nam tại đây

Crowe Vietnam cung cấp trọn gói dịch vụ ở mọi giai đoạn kinh doanh: Gia nhập, Thành lập, Vận hành, Mở rộng, Mua bán Sáp nhập & Rút khỏi Thị trường.