Thủ tục và chính sách đầu tư ở Việt Nam

Để biết mô tả chung về thủ tục đầu tư nước ngoài, vui lòng truy cập: Trang thông tin các khu công nghiệp Việt Nam
 
Để biết các thủ tục đầu tư nước ngoài cụ thể tại 7 tỉnh (Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Dương, Bình Định, Phú Yên, Vĩnh Phúc), vui lòng truy cập Cổng thông tin thủ tục đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Bạn có thể xem hướng dẫn từng bước về thủ tục đầu tư, mô tả hoạt động thực tế từ góc nhìn của người dùng. Đối với mỗi thủ tục, có một bản tóm tắt thể hiện các cơ quan ban ngành liên quan, kết quả mong đợi, các yêu cầu, thời lượng xử lý trung bình và các cơ sở pháp lý. Đối với mỗi bước, bạn có thể xem chi tiết liên hệ của người phụ trách, các biểu mẫu và yêu cầu, chi phí, thời hạn và luật liên quan.

Để tham khảo cụ thể Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp: xem tại đây
 
Crowe Vietnam cung cấp trọn gói dịch vụ ở mọi giai đoạn kinh doanh: Gia nhập, Thành lập, Vận hành, Mở rộng, Mua bán Sáp nhập & Rút khỏi Thị trường.