Số liệu về đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam (FDI) 

17/02/2021

Tổng số vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam:

Tính đến ngày 20/04/2020, tổng số vốn đăng ký mới, vốn bổ sung, vốn góp và quyền mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 12,33 tỷ USD, tương đương 84,5% cùng kỳ năm 2019.

Tóm tắt tình hình đầu tư 

Cơ cấu vốn đầu tư theo quốc gia và vùng lãng thổ:

Có 136 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam. Theo số liệu tháng 04/2020, 5 quốc gia và vùng lãng thổ có vốn đầu tư cao nhất bao gồm: Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Đài Loan và Hồng Kông. Danh sách chi tiết tải ở cuối bài viết.

Top 5 quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đầu từ nhiều nhất (số liệu tháng 04/2020) 

Cơ cấu vốn đầu tư theo ngành kinh tế:

Các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào 18 lĩnh vực, theo số liệu tháng 04/2020, 5 lĩnh vực nhận được vốn đầu tư nhiều nhất bao gồm: Công nghiệp chế biến, chế tạo (“I”), Hoạt động kinh doanh bất động sản (“II”), Sản xuất, phân phối điện, khí, nước, điều hòa (“III”), Dich vụ lưu trú và ăn uống (“IV”) và Xây dựng (“V”). Danh sách chi tiết tải ở cuối bài viết.

Top 5 lĩnh vực nhận được vốn đầu tư nhiếu nhất (sô liệu tháng 04/2020) 

Cơ cấu vốn đầu tư theo tỉnh thành:

Đầu tư trực tiếp nước ngoài đã có mặt ở 63 tỉnh và thành phố trên cả nước. Số liệu tháng 04/2020 cho thấy 5 khu vực được đầu tư nhiều nhất là Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai. Danh sách chi tiết tải ở cuối bài viết.

Top 5 tỉnh thành nhận được vốn đầu từ nhiều nhất (số liệu tháng 04/2020) 

Để cập nhật các thông tin mới nhất về đầu tư nước ngoài (FDI) vào Việt Nam, truy cập link sau: mpi.gov.vn

Danh sách chi tiết vốn đầu tư theo quốc gia và vùng lãng thổ/ ngành kinh tế/ tỉnh thành: Tải tại đây

Crowe Vietnam cung cấp trọn gói dịch vụ ở mọi giai đoạn kinh doanh: Gia nhập, Thành lập, Vận hành, Mở rộng, Mua bán Sáp nhập & Rút khỏi Thị trường. Vui lòng bấm nút bên dưới để xem thêm.