Dữ liệu về Đầu tư Nước ngoài (FDI) vào Việt Nam

Tổng số vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam:

Tính đến ngày 20/3/2022, tổng số vốn đăng ký mới, vốn bổ sung, vốn góp và quyền mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt trên 8,9 tỷ USD, tương đương 87,9% so với cùng kỳ năm 2021. Vốn thực hiện của dự án đầu tư nước ngoài ước đạt 4,42 tỷ USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2021.

 

Cơ cấu vốn đầu tư theo quốc gia và vùng lãng thổ:

Cơ cấu vốn đầu tư theo quốc gia và vùng lãnh thổ: 
Có 65 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2022. Theo số liệu tháng 03/2022, 3 quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư cao nhất bao gồm:

  • Singapore (gần 2,29 tỷ USD, chiếm 25,7% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam).
  • Hàn Quốc (gần 1,61 tỷ USD, chiếm 18% tổng vốn đầu tư).
  •  Đan Mạch (gần 1,32 tỷ USD, chiếm 14,8% tổng vốn đầu tư).
    Tiếp theo là Trung Quốc, Hà Lan, Nhật Bản,... Danh sách chi tiết tại đây.

 

Cơ cấu vốn đầu tư theo ngành kinh tế:

Luỹ kế đến 20/3/2022: 139 quốc gia, vùng lãnh thổ có dự án đầu tư còn hiệu lực tại Việt Nam với 34.815 dự án, tổng vốn đăng ký 422,84 tỷ USD. Hàn Quốc dẫn đầu, tiếp theo là Singapore, Nhật Bản, Đài Loan. Danh sách chi tiết tại đây.

Cơ cấu vốn đầu tư theo ngành kinh tế: 

Các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào 18 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân. Theo số liệu tháng 03/2022, 2 lĩnh vực nhận được vốn đầu tư nhiều nhất bao gồm:

  • Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo (tổng vốn đầu tư đạt trên 5,3 tỷ USD, chiếm 59,5% tổng vốn đầu tư đăng ký).
  • Ngành kinh doanh bất động sản (tổng vốn đầu tư gần 2,7 tỷ USD, chiếm 30,3% tổng vốn đầu tư đăng ký).

Tiếp theo lần lượt là các ngành hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ, sản xuất phân phối điện với tổng vốn đăng ký đạt lần lượt là trên 200,4 triệu USD và trên 194,6 triệu USD. Còn lại là các ngành khác. Danh sách chi tiết tại đây.

 

Cơ cấu vốn đầu tư theo tỉnh thành:

Đầu tư trực tiếp nước ngoài đã có mặt ở 44 tỉnh và thành phố trên cả nước trong 3 tháng đầu năm 2022. Số liệu tháng 03/2022 cho thấy 3 khu vực được đầu tư nhiều nhất là:

  • Bình Dương ( tổng vốn đầu tư đăg ký gần 2,32 tỷ USD, chiếm 26% tổng vốn đầu tư).
  • Bắc Ninh ( tổng vốn đầu tư gần 1,42 tỷ USD, chiếm 15,9% tổng vốn).
  • Thái Nguyên ( với 934 triệu USD, chiếm gần 10,5% tổng vốn đầu tư cả nước).

Tiếp theo lần lượt là Hà Nội, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh,… Danh sách chi tiết tại đây.

 

Để cập nhật các thông tin mới nhất về đầu tư nước ngoài (FDI) vào Việt Nam, truy cập link sau: mpi.gov.vn

Danh sách chi tiết vốn đầu tư theo quốc gia và vùng lãng thổ/ ngành kinh tế/ tỉnh thành: Tải tại đây

Crowe Vietnam cung cấp trọn gói dịch vụ ở mọi giai đoạn kinh doanh: Gia nhập, Thành lập, Vận hành, Mở rộng, Mua bán Sáp nhập & Rút khỏi Thị trường.