Báo cáo và thông tin cập nhật về Việt Nam

17/02/2021

Hãy truy cập các website sau để cập nhật thông tin về Việt Nam một cách toàn diện và chi tiết:

Cập nhật về tình hình đầu tư nước ngoài vào Việt Nam và các khu công nghiệp: 

Các chỉ số thống kê vĩ mô định kỳ về kinh tế và xã hội của Việt Nam:

Cập nhật các sự kiện trọng yếu về kinh tế, xã hội, và doanh nghiệp của Việt Nam:

Các báo cáo phân tích và dự báo hàng năm về kinh tế và xã hội Việt Nam: 

Thông tin về thị trường chứng khoán, và các doanh nghiệp niêm yết: 

 
Crowe Vietnam cung cấp trọn gói dịch vụ ở mọi giai đoạn kinh doanh: Gia nhập, Thành lập, Vận hành, Mở rộng, Mua bán Sáp nhập & Rút khỏi Thị trường. Vui lòng bấm nút bên dưới để xem thêm.