Danh sách các nhà cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp ở Việt Nam

Danh mục này được lập từ các nguồn thông tin sẵn có của chúng tôi , vì vậy, danh mục này chỉ nên được sử dụng như một nguồn tham khảo cho quý vị.

Lưu ý: Để xem toàn bộ các nội dung của Ấn Phẩm "Kinh doanh tại Việt Nam" tại đây 

Phần nội dung dưới đây gồm nhiều bảng biểu do đó chúng tôi khuyến nghị bạn nên xem trang này trên máy tính (desktop) thay vì điện thoại di động để có trải nghiệm tốt nhất.

1. Kế toán và Thuế
Hướng dẫn người đọc: Khi xem trang này trên điện thoại, hãy vuốt bảng dưới đây sang trái để xem đầy đủ các cột bên phải của bảng.

Tên Công ty Website
1 Công ty TNHH Crowe Việt Nam https://www.crowe.com/vn
2 Công ty TNHH Deloitte Việt Nam http://www2.deloitte.com/vn
3 Công ty TNHH PwC (Việt Nam) http://www.pwc.com/vn
4 Công ty TNHH KPMG Việt Nam https://home.kpmg/vn/en/home.html
5 Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam https://www.ey.com/
6 Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam) https://www.grantthornton.com.vn/
7 Công ty TNHH Mazars Việt Nam https://www.mazars.vn/
8 Công ty TNHH Kiểm toán BDO https://www.bdo.vn/en-gb/home
9 Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC https://aasc.com.vn/web/index.php/en/
10 Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C https://www.a-c.com.vn/en/
11 Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY https://www.uhy.vn/en
12 Công ty TNHH Kiểm Toán CPA http://cpavietnam.vn/Home
13 Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam https://www.rsm.global/vietnam/
14 Công ty TNHH I-Glocal www.i-glocal.com/en/
15 Công ty TNHH Kế Toán Vina https://vinabookkeeping.com/en/
16 Công ty TNHH Kế Toán Ags http://ags-vn.com/en/service_en/accounting-and-tax_en
17 Công ty TNHH Kiểm Toán Việt Úc http://vietaustralia.com/en/main.html
18 Công ty TNHH Kiểm Toán Win Win http://winwinaudit.com.vn/en/
19 Công ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn Tài Chính Toàn Cầu https://globalauditing.com/
20 Công ty TNHH Kiểm Toán Quốc Tế Unistars http://www.unistars.vn/vn
21 Công ty Tư Vấn Kinh Doanh Viva https://vivabcs.com.vn/viva-business-consulting/
22 Công ty TNHH Kế Toán Và Kiểm Toán Phương Nam https://saac.com.vn/
23 Công ty TNHH Es Networks Việt Nam https://www.esnet.com.vn/en/
2. Kiểm toán độc lập
Hướng dẫn người đọc: Khi xem trang này trên điện thoại, hãy vuốt bảng dưới đây sang trái để xem đầy đủ các cột bên phải của bảng.

Tên Công ty Website
1 Công ty TNHH Crowe Việt Nam https://www.crowe.com/vn
2 Công ty TNHH Deloitte Việt Nam http://www2.deloitte.com/vn
3 Công ty TNHH Pricewaterhousesecoopers Việt Nam http://www.pwc.com/vn
4 Công ty TNHH KPMG Việt Nam https://home.kpmg/vn/en/home.html
5 Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam https://www.ey.com/
6 Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam) https://www.grantthornton.com.vn/
7 Công ty TNHH Mazars Việt Nam https://www.mazars.vn/
8 Công ty TNHH Kiểm toán BDO https://www.bdo.vn/en-gb/home
9 Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC https://aasc.com.vn/web/index.php/en/
10 Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C https://www.a-c.com.vn/en/
11 Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY ACA https://www.uhy.vn/en
12 Công ty TNHH Kiểm Toán CPA http://cpavietnam.vn/Home
13 Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam https://www.rsm.global/vietnam/
14 Công ty TNHH Kiểm Toán Việt Úc http://vietaustralia.com/en/main.html
15 Công ty TNHH Kiểm Toán Win Win http://winwinaudit.com.vn/en/
16 Công ty TNHH Kiểm Toán Quốc Tế Unistars http://www.unistars.vn/vn
17 Công ty TNHH Kế Toán Và Kiểm Toán Phương Nam https://saac.com.vn/
18 Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn THT http://thtaudit.com.vn/
3. Tư vấn doanh nghiệp (về: quản trị tổng thể, quản trị rủi ro, thành lập/mở rộng/ giải thể/ mua bán sáp nhập,…)
Hướng dẫn người đọc: Khi xem trang này trên điện thoại, hãy vuốt bảng dưới đây sang trái để xem đầy đủ các cột bên phải của bảng.

Tên Công ty Website
1 Công ty TNHH Crowe Việt Nam https://www.crowe.com/vn
2 Công ty TNHH Deloitte Việt Nam http://www2.deloitte.com/vn
3 Công ty TNHH Pricewaterhousesecoopers Việt Nam http://www.pwc.com/vn
4 Công ty TNHH KPMG Việt Nam https://home.kpmg/vn/en/home.html
5 Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam https://www.ey.com/
6 Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam) https://www.grantthornton.com.vn/
7 Công ty TNHH Mazars Việt Nam https://www.mazars.vn/
8 Công ty TNHH Kiểm toán BDO https://www.bdo.vn/en-gb/home
9 Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC https://aasc.com.vn/web/index.php/en/
10 Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C https://www.a-c.com.vn/en/
11 Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY ACA https://www.uhy.vn/en
12 Công ty TNHH Kiểm Toán CPA http://cpavietnam.vn/Home
13 Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam https://www.rsm.global/vietnam/
14 Công Ty TNHH TMF Việt Nam https://www.tmf-group.com/en/locations/apac/vietnam/
15 Công ty TNHH Tư Vấn Roedl & Partner Việt Nam https://www.roedl.com/about-us/locations/vietnam/
16 Công ty luật TNHH InvestConsult http://www.investconsult.vn/
17 Công ty Luật TNHH Ant http://www.antlawyers.vn/
18 Công ty Luật TNHH Nam Thiên http://ssac.com.vn/?lang=en
19 Grünkorn & Partner Law Co., Ltd. https://lawyer-vietnam.com/
20 Công ty Luật TNHH Luật Việt https://luatviet.com/
21 Công ty TNHH Kiểm Toán Tư Vấn Sáng Lập Á Châu http://fcavn.com/sevices.aspx
22 Công ty TNHH Kiểm Toán Vaco http://www.vaco.com.vn/en
4. Dịch vụ tài chính (phát hành cổ phiếu lần đầu, chào bán cổ phiếu, phát hành trái phiếu, tái cơ cấu nợ, giải pháp tài chính, mua bán sáp nhập,…)

Hướng dẫn người đọc: Khi xem trang này trên điện thoại, hãy vuốt bảng dưới đây sang trái để xem đầy đủ các cột bên phải của bảng.

Tên Công ty Website
1 Công ty chứng khoán SSI Products and Services (ssi.com.vn)
2 Công ty chứng khoán Vndirect Capital market services – ECM - VNDIRECTVNDIRECT
3 Công ty chứng khoán Bản Việt VCSC - Viet Capital Securities Joint Stock Company
4 Công ty chứng khoán HSC What We Do - HSC
5 Công ty chứng khoán Bảo Việt Institutional Clients- BVSC
6 Công ty chứng khoán VCB Công ty Chứng Khoán Vietcombank VCBS | Tư vấn tài chính doanh nghiệp
7 Công ty chứng khoán ngân hàng ACB ACBS.COM.VN - Công ty chứng khoán ACBS

5. Tư vấn giải pháp và ứng dụng công nghệ trong quản lý và sản xuất
Hướng dẫn người đọc: Khi xem trang này trên điện thoại, hãy vuốt bảng dưới đây sang trái để xem đầy đủ các cột bên phải của bảng.

Tên Công ty Website
1 Công ty tư vấn công nghệ Technologyadvice https://technologyadvice.com/
2 Công ty Stkink https://sthink.com.vn/
3 Công ty Cổ phần Phần mềm Quản lý Doanh nghiệp https://fast.com.vn/
4 Công ty Datavtech https://www.datavtech.com/
5 Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo Chất lượng Việt https://vqs.vn/
6 Công ty CP Công nghệ ITG https://www.itgvietnam.com/en/
7 Công ty CP Hanel https://hanel.com.vn/en/
8 Công ty TNHH Công nghệ Giải pháp Phần mềm Việt https://vnsolution.com.vn/
9 Công ty TNHH Phần Mềm 3S https://3ssoft.com.vn/vi/trang-chu/
10 Công ty TNHH IZISolution https://izisolution.vn/
11 Công ty CP Base Enterprise https://base.vn/home
12 Công ty TNHH Công Nghệ FastWork Việt Nam https://fastwork.vn/giai-phap/
13 Công ty CP Phần mềm Bravo https://www.bravo.com.vn/en
14 Công ty CP Phát Triển Phần Mềm ASIA http://asiasoft.com.vn/home/
6. Phát triển phần mềm theo nhu cầu riêng của doanh nghiệp
Hướng dẫn người đọc: Khi xem trang này trên điện thoại, hãy vuốt bảng dưới đây sang trái để xem đầy đủ các cột bên phải của bảng.

Tên Công ty Website
1 Công ty BKIT Solution https://bkit.solutions/
2 Công ty Stkink https://sthink.com.vn/
3 Công ty TNHH Phần mềm XEP https://xep.vn/dich-vu.html
4 Công Ty CP TMDV Tin Học Vương Thành https://vuongthanh.vn/
5 Công ty CP phần mềm MEKONG https://mekongsoft.com.vn/
6 Công ty TNHH Mona Media https://mona.media/
7 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Polaris Việt Nam https://polarisvietnam.com/
8 Công ty TNHH Phần mềm FPT https://www.fpt-software.com/
9 Công ty CP Sentora Việt Nam https://sapp.vn/
10 Công ty TMA Solution https://www.tmasolutions.com/
11 Công ty CP Công nghệ Tinh Vân http://tinhvan.vn/en/
12 Công ty CP Giải pháp Thông minh Xanh https://gsotgroup.vn/
7. Tư vấn bảo mật và an ninh thông tin/ dữ liệu trong doanh nghiệp
Hướng dẫn người đọc: Khi xem trang này trên điện thoại, hãy vuốt bảng dưới đây sang trái để xem đầy đủ các cột bên phải của bảng.

Tên Công ty Website
1 Công ty CP CyStack Việt Nam https://cystack.net/en/
2 Công ty CP Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT http://www.hpt.vn/en
3 Công ty CP An toàn Thông tin MVS https://securitybox.vn/
4 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TSG https://www.tsg.net.vn/
6 Công ty TNHH MTV GD & DV CNTT Tinh Nghệ https://infochief.com.vn/En/index.htm
7 Công ty CP Tin học Mi Mi https://www.mi2.com.vn/en/
8 Công ty CP Giải pháp Điện tử Việt Hồng Quang https://www.vietsunshine.com.vn/en/
9 Công ty CP Quốc tế World Star https://worldstar.com.vn/en/
10 Công ty CP Phân Phối VietNet https://vietnetco.vn/en/home-en
8. Tư vấn Luật (về: tranh chấp, xin giấy phép, giải thể, sở hữu trí tuệ, bản quyền, mua bán sáp nhập, đầu tư, lao động..)
Hướng dẫn người đọc: Khi xem trang này trên điện thoại, hãy vuốt bảng dưới đây sang trái để xem đầy đủ các cột bên phải của bảng.

Tên Công ty Website
1 Công ty Luật Bakermckenzie https://www.bakermckenzie.com
2 Công ty Luật PLF https://plf.vn/
3 Công ty Luật VILAF https://www.vilaf.com.vn/
4 Công ty Luật TNHH Tầm nhìn và Liên danh https://vision-associates.com/
5 Công Ty Luật TNHH Luật Việt https://luatviet.com/
6 Văn phòng Luật sư Denco https://www.dencolawfirm.com/
7 Công Ty Luật TNHH Asia Counsel Việt Nam http://asia-counsel.com/
8 Công ty TNHH Tư vấn luật Aliat http://aliatlegal.com/
9 Công Ty Luật TNHH Gruenkorn & Partner https://lawyer-vietnam.com/
10 Công ty Luật TNHH Pháp lý Thương mại Việt Nam https://lexcommvn.com/
11 Công ty Luật TNHH LNT & Partner https://lntpartners.com/
12 Công ty Luật TNHH Rouse Legal Việt Nam https://rouse.com/
13 Công ty Luật TNHH YKVN https://www.ykvn-law.com/
14 Công ty Luật TNHH ADMC http://www.admc.vn/eng/
15 Công ty Luật B.C.M http://becamex-lawfirm.vn/
9. Tiền lương (tư vấn tiền lương, dịch vụ tính lương…)
Hướng dẫn người đọc: Khi xem trang này trên điện thoại, hãy vuốt bảng dưới đây sang trái để xem đầy đủ các cột bên phải của bảng.

Tên Công ty Website
1 Công tyTNHH Crowe Việt Nam https://www.crowe.com/vn
2 Công ty Vina Payroll https://vina-payroll.com/
3 Công ty Nhân Sự HR2B https://www.hr2b.com/en
4 Công ty CP Kết Nối Nhân Tài https://www.talentnet.vn/
5 Công ty CP Adecco Vietnam https://adecco.com.vn/en/employers/adecco-services
6 Công ty CP Tư vấn Nhân sự Nguồn Lực Việt https://vietsourcinghr.com/
7 Công ty CP Phát Triển Nguồn Nhân Lực VIN HR http://vinhrgroup.com/index.html
8 Công ty CP Nguồn lực MP https://mphr.com.vn/en
9 Công ty CP phát triển Nguồn lực Quốc tế http://nguonlucquocte.com/
10 Công ty TNHH RBOX Việt Nam http://rbox.com.vn/
11 Công ty TNHH Manpower Vietnam https://manpower.com.vn/vi/
12 Công ty TNHH Dịch vụ Nhân sự Links VN https://linksinternational.com/en-vn/
10. Tuyển dụng, cho thuê nhân sự
読み方:スマホでこのページを読むとき、右のカラムが全て読めるようにシートを左にスワイプして下さい

会社名
ウェブサイト
1 HRnavi 会社 http://hrnavi.com
2 HR2B人事サービス会社 https://www.hr2b.com/en
3 Ket Noi Nhan Tai 株式会社 https://www.talentnet.vn/
4 Adecco Vietnam株式会社 https://adecco.com.vn/en/employers/adecco-services
5 Nguon Luc Viet 人事コンサルティング株式会社 https://vietsourcinghr.com/
6 VIN HR人材開発株式会社 http://vinhrgroup.com/index.html
7 人材派遣と求人サービス会社
https://mphr.com.vn/
8 Nguon luc Quoc te 株式会社 http://nguonlucquocte.com/
9 RBOX Vietnam 有限会社 http://rbox.com.vn/
10 Manpower Vietnam有限会社 https://manpower.com.vn/vi/
11 Navigos Group Vietnam/ Vietnamwork 株式会社 https://www.vietnamworks.com/
12 CareerBuilder株式会社 https://careerbuilder.vn/en/employers
13 Jobhop会社 https://www.jobhopin.com/en
14 Recruitery有限会社 https://recruitery.co/employer
15 Talentviet HR Solution会社 https://www.talentviet.com/service
16 Viec IT 会社 https://itviec.com/
11. Cung cấp giải pháp đào tạo nội bộ trong doanh nghiệp (nền tảng đào tạo nội bộ trực tuyến, các khóa đào tạo kỹ năng chuyên môn/ kỹ năng mềm)
Hướng dẫn người đọc: Khi xem trang này trên điện thoại, hãy vuốt bảng dưới đây sang trái để xem đầy đủ các cột bên phải của bảng.

Tên Công ty Website
1 Công ty TNHH Đào Tạo Nguồn Lực Việt https://kyna.vn/
2 Công ty CP Giáo Dục Topica English https://edumall.vn/
3 ProProfs Knowledge Base https://www.proprofs.com/
4 Công ty CP Đào tạo Trực tuyến Unica https://unica.vn/
5 Udemy https://www.udemy.com/
6 KhanAcademy https://www.khanacademy.org/
7 Công ty TNHH CLS Việt Nam https://cls.vn/
8 Công ty CP OWS Việt Nam http://daotaonoibo.vn/
9 Công ty CP Rabita http://rabita.vn/?lang=en
10 Công ty CP Cooftech https://cooftech.com/?lang=en
11 Học Viện Đào Tạo VMP http://www.vmpacademy.com/
12 Công ty CP Giáo dục số AgiLearn https://agilearn.vn/
13 Công ty TNHH AimNext Việt Nam http://www.aimnext.com.vn/en-US/home-page#2Page
14 Công ty CP CTS Việt Nam http://ctsvietnam.vn/
12. Thuê văn phòng, kho, nhà xưởng (nền tảng tra cứu thông tin BĐS)
Hướng dẫn người đọc: Khi xem trang này trên điện thoại, hãy vuốt bảng dưới đây sang trái để xem đầy đủ các cột bên phải của bảng.

Tên Công ty Website
1 Công ty TNHH Tư vấn Quốc tế Đông Dương http://viipip.com/homeen/?module=search
2 Công ty TNHH Một Thành Viên Môi Giới Bất Động Sản Nhà (Việt Nam) https://vietnamhouse.jp/en
3 Công ty CP PropertyGuru Việt Nam https://batdongsan.com.vn/
4 Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Điện tử Trần Gia https://alonhadat.com.vn/
5 Cho Thuê Nhà Xưởng Việt Mỹ Corp https://chothuexuong.com/
6 Công ty CP Công nghệ Bất Động sản House Viet https://houseviet.vn/
7 Công ty TNHH CBRE Việt Nam http://www.cbrevietnam.com/
8 Công ty TNHH LBKCORP https://bds123.vn/?src=logo
13. Logistics, hải quan, kho bãi, vận chuyển
Hướng dẫn người đọc: Khi xem trang này trên điện thoại, hãy vuốt bảng dưới đây sang trái để xem đầy đủ các cột bên phải của bảng.

Tên Công ty Website
1 Công ty TNHH Sagawa Express Việt Nam http://sagawa-vtm.com.vn/Home/Index
2 Công ty Chuyển Phát Nhanh DHL https://www.dhl.com/vn-en/home.html
3 Công ty TNHH Liên Doanh Giao nhận Kho vận Bình Minh http://jvsunriselog.com/
4 Công ty Vận tải Quốc tế Nhật - Việt http://www.vijaco.com.vn/
5 Công ty Giao nhận Vận Tải Con Ong http://beelogistics.com/
6 Công ty CP Giao nhận Vận Tải Quốc Tế LACCO https://lacco.com.vn/en/
7 Công ty CP Phili Orient Việt Nam http://philiorient.com.vn/
8 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Palm Logistics Việt Nam http://www.palmlogvn.com/
9 Công ty CP Transimex http://transimex.com.vn/en/
10 Công ty TNHH Kho vận Danko https://danko.com.vn/en/
14. Xây dựng nhà xưởng, kho bãi
Hướng dẫn người đọc: Khi xem trang này trên điện thoại, hãy vuốt bảng dưới đây sang trái để xem đầy đủ các cột bên phải của bảng.

Tên Công ty Website
1 Công ty TNHH Cơ Khí & Xây dựng Hòa Huy http://hoahuy.vn/
2 Công ty CP Công trình Nhà Việt http://congtrinhnhaviet.vn/
3 Công ty TNHH Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp Nam Việt https://navicons.vn/en/
4 Công ty Tư vấn Đầu tư Xây dựng Nhân Đạt https://xaydungnhandat.com.vn/
5 Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Thiết kế Xây dựng Việt Mỹ https://vietmysteel.com/
6 Công ty CP Công nghệ và Đầu tư INTECH https://intech.vn/
7 Công ty TNHH Xây Dựng Ngọc Bảo Anh http://thegioinhathep.com.vn/
8 Công ty TNHH Xây nhà xưởng Quang Phát https://quangphat.com.vn/
9 Công ty Xây dựng Giang Sơn https://ctygiangson.com/
10 Công ty K-Decor https://k-decor.asia/
15. Cải tạo trang trí văn phòng, nhà xưởng
Hướng dẫn người đọc: Khi xem trang này trên điện thoại, hãy vuốt bảng dưới đây sang trái để xem đầy đủ các cột bên phải của bảng.

Tên Công ty Website
1 Công ty K-Decor https://k-decor.asia/
2 Công ty Tư vấn Đầu tư Xây dựng Nhân Đạt https://xaydungnhandat.com.vn/
3 Công ty Tư vấn Thiết kế Xây dựng SaiGon House https://thietkethicongnhadep.vn/
4 Công ty Đầu tư Xây dựng BIC http://www.bicsteel.com.vn/en
5 Công ty CP Thương mại và Xây dựng Andu https://anduco.vn/
6 Công ty CP Xây dựng Việt Công Minh http://vietcongminhconstruction.com/
7 Công ty TNHH XD - TM Công nghiệp Hoàn Cầu http://hoancaubuild.com/
8 Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư - Xây dựng Châu Thành https://chauthanh.com.vn/
9 Công ty TNHH Xây dựng và Sản xuất Thương mại Phú Gia Thành http://phugiathanh.com.vn/

10

Công ty CP Xây dựng Vạn Tường http://vantuong.vn/en.html
16. Quảng cáo, Marketing
Hướng dẫn người đọc: Khi xem trang này trên điện thoại, hãy vuốt bảng dưới đây sang trái để xem đầy đủ các cột bên phải của bảng.

Tên Công ty Website
1 Công ty TNHH Seikosha Vietnam https://www.skv-vn.com/
2 Công ty CP MicroAd Vietnam https://microad.vn/
3 Công ty TNHH Magin Gam Vietnam http://magingam.vn/
4 Công ty TNHH Chin Media https://chinmedia.vn/en/home/
5 Công ty TNHH Tập Đoàn Đầu Tư Châu Á https://asiamedia.vn/?lang=en
6 Công ty TNHH Miền Phong Cách https://zonestyle.net/
7 Công ty CP đầu tư Hải Yến https://haiyengroup.com/
8 Công ty TNHH Truyền thông Quảng cáo Tinh hoa Việt https://vietelite.com.vn/
9 Công ty TNHH Iris Data-Driven Marketing Agency https://irisdigital.agency/
10 Công ty CP Youth Advertising http://youthmedia.com.vn/
17. Điều tra, nghiên cứu thị trường
Hướng dẫn người đọc: Khi xem trang này trên điện thoại, hãy vuốt bảng dưới đây sang trái để xem đầy đủ các cột bên phải của bảng.

Tên Công ty Website
1 Công ty TNHH Nielsen Việt Nam https://www.nielsen.com/vn/en/
2 Công ty TNHH ASIA PLUS https://qandme.net/en
3 Công ty TNHH Stawell VN https://khaosat.me/
4 Macromill South East Asia, Inc. https://www.macromillsea.com/en/
5 Công ty Cổ phần Tư vấn Quản lý OCD https://consulting.ocd.vn/english/
6 Công ty TNHH Một Thành viên Nghiên cứu Thị trường Ti Ta http://titaresearch.com.vn/en/social-responsibility-news.html
7 Công ty TNHH Một Thành viên Cimigo https://www.cimigo.com/en/
8 Công ty CP Axis Group https://axisgroup.vn/
9 Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn Quốc Việt http://qvcorp.com.vn/
10 Viện Kinh tế và Thương mại Quốc tế http://research.ieit.edu.vn/en/
11 Công ty CP Nghiên cứu Ngành và Tư vấn Việt Nam https://viracresearch.com/
18. Tổ chức sự kiện, truyền thông
Hướng dẫn người đọc: Khi xem trang này trên điện thoại, hãy vuốt bảng dưới đây sang trái để xem đầy đủ các cột bên phải của bảng.

Tên Công ty Website
1 Công ty TNHH Nhân Lực Và Truyền Thông Phan Đăng https://phandang.com/en/
2 Công ty TNHH Truyền thông và Tổ chức Sự kiện Galaxy https://galaxymedia.vn/
3 Công ty CP Tổ chức Sự kiện và Truyền thông Việt Nam http://vietnamevents.com/
4 Công ty TNHH Một Thành viên Sự kiện Truyền thông và Đào tạo DCT http://sukienchuyennghiep.vn/
5 Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Du Lịch Quốc Tế Hòa Bình http://hoabinh-group.com/en
6 Công ty TNHH Thương Mại và Du Lịch Kiwi Travel http://kiwitravel.com.vn/index.php?lang=en
7 Công ty CP Truyền thông và giải trí TTP Media http://ttpmedia.com.vn/?lang=en
8 Công ty CP Truyền Thông Và Tổ Chức Sự Kiện Á Châu https://sukienachau.com/
9 Công ty TNHH Đại Cát Bình Minh https://cat-event.com.vn/#
10 Công ty CP Tổ Chức Sự Kiện Quốc Tế Hoàng Gia https://tochucsukien.com/
11 Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Kết nối Việt http://www.tochucsukienpro.com/
12 Công ty TNHH Giải pháp Sự kiện Vietsky sukienvietsky.com
13 Công ty TNHH một thành viên sự kiện Phát Hoàng Gia phathoanggia.com.vn
14 Công ty TNHH Giải trí và Sự kiện Ri rievents.vn
19. Phân phối hàng hóa (bán buôn và bán lẻ)
Hướng dẫn người đọc: Khi xem trang này trên điện thoại, hãy vuốt bảng dưới đây sang trái để xem đầy đủ các cột bên phải của bảng.

20. Văn phòng phẩm
Hướng dẫn người đọc: Khi xem trang này trên điện thoại, hãy vuốt bảng dưới đây sang trái để xem đầy đủ các cột bên phải của bảng.

Tên Công ty Website
1 Công ty TNHH TM DV Văn phòng phẩm Fast https://vanphongphamfast.com/
2 Công ty TNHH Công Nghệ Và Dịch Vụ Minh Phong https://vppminhanh.vn/
3 Công ty CP Tập Đoàn Thiên Long https://flexoffice.com/
4 Công ty TNHH Văn Phòng Phẩm BA NHẤT https://vanphongphambanhat.com/
5 Công ty TNHH TM & ĐT Việt Thắng https://vietthangstc.com/
6 Công ty TNHH TM DV Kim Biên http://kimbientoancau.com/
7 Công ty CP Văn phòng phẩm Hồng Hà http://vpphongha.com.vn/en/
8 Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Văn Phòng Phẩm Vinacom https://www.vinacom.org/
9 Công ty TNHH Văn Phòng Phẩm Ánh Sáng http://www.anhsangvn.com.vn/vanphongpham/
10 Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Và Văn Phòng Phẩm Thiên An Phước http://vanphongphamgiarehcm.com/
11 Công ty TNHH MTV An Lộc Việt https://www.anlocviet.vn/
12 Công ty TNHH Văn phòng phẩm Hoàng Hà https://www.vpphoangha.vn/
13 Công ty TNHH Hai Thành viên Nhanh Nhanh https://nhanhnhanh-vn.com/en/digital-catalog/
21. Bảo vệ
Hướng dẫn người đọc: Khi xem trang này trên điện thoại, hãy vuốt bảng dưới đây sang trái để xem đầy đủ các cột bên phải của bảng.

Tên Công ty Website
1 Công ty CP Yuki Sepre 24 Security Service https://yukisecurity24.vn/
2 Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Ngày & Đêm https://baovengayvadem.com/en/
3 Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Việt Á https://baovevieta.com/
4 Công ty CP Dịch Vụ Bảo Vệ Gia Bảo https://baovegiabao.com/
5 Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Liêm Chính 24h http://dichvubaoveliemchinh.com/
6 Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Đông Hải https://baovedonghai.com/
7 Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Việt Nam 24H https://dichvubaove.info/en/
8 Công ty CP Dịch Vụ Bảo Vệ Anh Hào www.anhhaosecurity.com
9 Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Long Việt https://www.facebook.com/Baovelongviet/
10 Công ty TNHH DV Bảo vệ An Phú Thăng Long http://anphuthanglong.bizz.vn/
11 Công ty TNHH MTV DV Bảo vệ Thăng Long 24 http://thanglong24.com/
12 Công ty TNHH DV Bảo vệ Đất Việt http://congtybaovedatviet.com/
13 Công ty TNHH DV Bảo vệ An Ninh Toàn Cầu http://anninhtoancau.com/
14 Công ty TNHH DV Bảo vệ Phát Minh Vượng https://www.baovepmv.com
15 Công ty TNHH DV Bảo vệ Toàn Việt http://baovetoanviet.com/
16 Công ty TNHH DV Bảo vệ An Ninh Phương Nam https://anninhphuongnam.com/
17 Công ty TNHH DV Bảo vệ Đông Đô http://baovedongdo.com/
22. Dịch thuật và phiên dịch
Hướng dẫn người đọc: Khi xem trang này trên điện thoại, hãy vuốt bảng dưới đây sang trái để xem đầy đủ các cột bên phải của bảng.

Tên Công ty Website
1 Công ty TNHH Việt Uy Tín https://viettranslation.com.vn/
2 Công ty TNHH Dịch thuật Chuyên nghiệp Quốc tế http://www.interprotrans.net/
3 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Dịch thuật Việt Úc https://dichthuatvietuc.com.vn/
4 Công ty TNHH Dịch thuật Phú Ngọc Việt https://pnvt.vn/en/
5 Công ty Dịch thuật và Phiên dịch Châu Á https://dichthuatchaua.com/en/
6 Công ty TNHH Dịch thuật Nhật Phúc http://www.dichthuatnhatphuc.com/translation/
7 Công ty TNHH MTV Phiên Dịch Lạc Việt https://www.dichthuatlacviet.com.vn/Trang-chu.aspx?lang=en-US
8 Công ty TNHH Vinasite Việt Nam trungtamdichthuatvinasite.com
9 Công ty Dịch thuật Chuyên nghiệp Việt Nam https://www.dichthuatpro.com/
10 Công ty Dịch Thuật và Phiên Dịch - Expertrans Global https://www.expertrans.com/
11 Công ty Dịch Thuật Á Châu https://achautrans.com/
23. Vệ sinh công nghiệp
Hướng dẫn người đọc: Khi xem trang này trên điện thoại, hãy vuốt bảng dưới đây sang trái để xem đầy đủ các cột bên phải của bảng.

Tên Công ty Website
1 Công Ty Tnhh Thương Mại - Dịch Vụ Gia đình Việt https://vesinhnhao24h.com/
2 Công ty TNHH Vệ sinh Công nghiệp Không Gian Sạch https://khonggiansach.org/
3 Công ty TNHH Cleanhouse Việt Nam https://cleanhouse.com.vn/
4 Công ty TNHH Dịch vụ AA Clean https://dichvuvesinh247.net/
5 Công ty TNHH Vệ Sinh Công Nghiệp Đông Dương http://vesinhdongduong.vn/
6 Công ty TNHH Vệ sinh Công nghiệp Năm Sao https://vesinhcongnghiep.com/
7 Công ty TNHH Vệ sinh Môi trường Thanh Bình http://vesinhthanhbinh.com/vi/index.html
8 Công ty TNHH Dịch vụ Vệ sinh Minh Long http://donvesinh.com.vn
9 Công ty TNHH SX-TM-DV Hưng Gia Khánh http://www.hunggiakhanh.com/dich-vu-ve-sinh-nha-o-tai-tphcm.html
10 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Chavi Clean http://vesinhchavi.com/
11 Công ty TNHH BuilWork Việt Nam www.builwork.vn
Crowe Vietnam cung cấp trọn gói dịch vụ ở mọi giai đoạn kinh doanh: Gia nhập, Thành lập, Vận hành, Mở rộng, Mua bán Sáp nhập & Rút khỏi Thị trường.