Hrvatska izdaje tzv. narodne obveznice

20.2.2023.
narodne obveznice

Republika Hrvatska započinje s izdavanjem tzv. narodnih obveznica. Prema trenutnim saznanjima, izdavanje ovih obveznica trebalo bi se odvijati u dva kruga; prvi krug biti će namijenjen građanima, a drugi institucionalnim investitorima. Prema izjavama ministra Primorca, građani mogu započeti s upisom već od srijede, 22. veljače 2023. godine.

Ovaj oblik izdavanja obveznica izazvao je veliko zanimanje javnosti, a za investitore može biti privlačan s više aspekata. Naime, narodne obveznice bi dugoročno mogle ponuditi višu kamatnu stopu nego ulaganje u depozite banaka. Također, porezni tretman kamata na obveznice za fizičke osobe je jedna od prednosti ulaganja u obveznice naspram nekih drugih oblika ulaganja. U nastavku donosimo kratki pregled poreznog tretmana kamata na obveznice.

Prema Zakonu o porezu na dohodak, dohotkom od kapitala smatraju se, između ostalog, primici po osnovi kamata.

Zakon nadalje kamatama smatra primitke od tražbina svake vrste, a osobito:

  • primitke od kamata na štednju u eurima i deviznu štednju (po viđenju, oročenu ili rentnu štednju, uključujući i prinos, nagradu, premiju i svaku drugu naknadu ostvarenu iznad visine uloženih sredstava),
  • primitke od kamata po vrijednosnim papirima,
  • primitke od kamata po osnovi danih zajmova i primitke ostvarene na temelju podjele prihoda investicijskog fonda u obliku kamata, ako se ne oporezuju kao udjeli u dobiti na temelju podjele dobiti ili prihoda investicijskog fonda.

Međutim, kamatama se ne smatraju te ujedno i ne oporezujuprimici od kamata ostvarenih ulaganjem u obveznice, neovisno o izdavatelju i vrsti obveznica. Stoga, porezni tretman primitaka od kamata ostvarenih ulaganjem u obveznice je zasigurno još jedna prednost ulaganja u tzv. narodne obveznice.