Accounting and Payroll

Računovodstvo i obračun plaća

Dostavljamo rješenja za vaš napredak. 

Računovodstvo i obračun plaća

Računovodstvo
Obračun plaća
Izvještavanje
Kontroling
Računovodstvo
Accounting

Računovodstvo

Računovodstvo je neizostavan dio svake kompanije. Naš računovodstveni odjel pruža sve usluge potrebne za uspješno praćenje i vođenje poslovanja te ispunjavanje svih zakonskih obveza. Prilagođavamo se specifičnim zahtjevima klijenata koji proizlaze iz aktivnosti pojedinih kompanija. Na taj se način osigurava ispunjavanje zakonskih obveza, nadzor poduzetnika nad poslovanjem i otkrivaju porezne uštede omogućene poreznim propisima.

Računovodstvene kontrole i knjigovodstvene usluge koje nudimo:

 • pregled i analiza računovodstvenih evidencija u skladu s računovodstvenim politikama kompanija, te međunarodnim i hrvatskim standardima financijskog izvještavanja
 • kontrola poreznih evidencija i pravodobnog plaćanja poreznih obveza
 • vođenje poslovnih knjiga: dnevnika, glavne knjige, knjige glavne blagajne, knjige ulaznih računa i knjige izlaznih računa, nadzorne knjige
 • vođenje evidencija: dugotrajne imovine, salda konti dobavljača, salda konti kupaca, analitike plaća radnika, analitike po mjestima troška i ostalih evidencija
 • izrada računovodstvenih politika

Administrativne i ostale usluge

 • pomoć u različitim administrativnim poslovima kao što su pripremanje i izvršavanje bankovnih naloga, kontrola izrade izlaznih računa, kontakti s klijentima i usklade potraživanja i obveza
 • pomoć u procesu revidiranja financijskih izvještaja, poreznih, deviznih i drugih nadzora
Obračun plaća
Payroll

Obračun plaća

U području obračuna plaća, možemo vam ponuditi individualne savjete o svim pitanjima koja se odnose na porez na dohodak, socijalno i mirovinsko osiguranje te radno pravo. Kako je ovo područje predmet kontinuiranih promjena i zakonskih izmjena, dobro je imati ažurnog partnera koji već danas zna procijeniti mogućnosti koje bi se mogle pojaviti sutra. Naši klijenti znaju da smo više nego u stanju odgovoriti na izazove u ovom području i da se mogu osloniti na naša temeljita znanja.

Možemo vam pomoći u sljedećim područjima:

 • obračunu plaća koji uključuje zakon o radu i porezne procjene troškova prijevoza i utroška vremena sa svim evaluacijama potrebnim poslodavcu, zaposlenicima i nadležnim tijelima
 • specifično savjetovanje u području radnog prava, socijalnog i mirovinskog osiguranja te poreznih pitanja (npr. razmatranje optimalnih oblika radnog odnosa, alternative u slučaju prestanka radnih odnosa)
 • podrška kod revizije obračuna plaća i socijalnih doprinosa od strane Porezne uprave
 • izračun rezervacija za jubilarne nagrade, otpremnine, godišnje odmore, mirovine i bonuse
 • savjeti o optimizaciji plaća izvršnih direktora u smislu porezne optimizacije i optimizacije doprinosa
 • razvoj modela nagrađivanja bonus sistemom
 • provjera obračuna plaća
Izvještavanje
Reporting

Izvještavanje

Izvještavanje prema grupi

 • izrada grupnih izvještajnih paketa u skladu s grupnim politikama
 • priprema financijskih izvještaja u skladu s MSFI i/ili HSFI
 • mjesečni, kvartalni i godišnji financijski izvještaji na zahtjev menadžmenta, uključujući podatke o kretanjima prihoda i rashoda, promjenama novčanog toka, promjene kapitala

Izvještavanje u skladu sa zakonskim propisima

 • obvezni financijski i porezni izvještaji: mjesečna ili kvartalna prijava poreza na dodanu vrijednost, godišnja prijava poreza na dobit, bilanca stanja, račun dobiti i gubitka
 • statistički izvještaji: tromjesečni i godišnji statistički izvještaji za poduzeća, neprofitne organizacije i financijske institucije, te ostali statistički izvještaji propisani za specifične djelatnosti
 • ostali zakonom propisani izvještaji: prijava inozemnih kapitalnih ulaganja, prijava inozemnih kredita, INOK izvještaji, ostali izvještaji Hrvatskoj narodnoj banci, te ostali propisani izvještaji institucijama nadležnim za pojedine djelatnosti
Kontroling
Controlling

Kontroling

Kako bi uspješno upravljali tvrtkom, morate biti ispravno, potpuno i pravovremeno obaviješteni o vašim podacima i ključnim brojkama. Samo s točnim podacima se mogu na vrijeme identificirati moguće slabe točke te poduzeti potrebne mjere - brojke ne lažu!

Uz profesionalni kontroling - tj. strukturirani pregled i analizu svih podataka vaše tvrtke - to je lako.

U okviru naših usluga kontrolinga, možemo vam pomoći pri planiranju i analizi kako bismo osigurali dugoročni uspjeh vaše tvrtke:

 • Marginalna kontribucija
 • Analiza točke pokrića
 • Planiranje i budžetiranje
 • Višegodišnji plan
 • Planiranje troškova
 • Usporedba ciljanih performansi
 • Analiza odstupanja za proizvode i usluge
 • Planiranje likvidnosti
 • Kalkulacije profitabilnosti i analiza isplativosti investicija

Kontaktirajte nas

Kontaktirajte nas već danas i saznajte kako stvaramo vrijednost našim klijentima.