Tax

Porezne usluge

Je li vaše poslovanje doista porezno učinkovito?

Porezne usluge

Izaslani djelatnici
Porezne usluge
Porezni Due Diligence
PDV
Transferne cijene
Izaslani djelatnici
Expats

Izaslani djelatnici

Prekogranična preseljenja zaposlenika i njihovo zaposlenje u inozemstvu postaje sve češće rezultat rastuće internacionalizacije tvrtki.
U konceptu i provedbi realokacije, u obzir se uzima kompanija koja šalje zaposlenika, izaslani zaposlenik te kompanija u koju je zaposlenik izaslan. Svaka realokacija zahtijeva uravnoteženo razmatranje svih interesa - uzimajući u obzir zakonske mogućnosti za smanjenje poreznih i socijalnih davanja - oblik se stvara za svaki pojedinačan slučaj.

Crowe će vas savjetovati o:  

 • Ugovornim oblicima
 • Zakonu o radu
 • Porezima
 • Zdravstvenom i mirovinskom osiguranju
 • Prijavama i radnim dozvolama 
Porezne usluge
Tax Advisory

Porezne usluge

Porezno zakonodavstvo podložno je stalnim promjenama. Kako biste imali potpuni pregled, važno je imati kompetentnog partnera koji može optimizirati vaše poslovanje u poreznim pitanjima na tekućoj osnovi te vam pružiti podršku u pridržavanju postojećih zakona.

Naši stručnjaci će razviti najbolja porezna rješenja za vas. Možemo vam ponuditi sljedeće:

 • Tekuće savjetovanje o svim poreznim pitanjima
 • Priprema poreznih prijava
 • Podršku prilikom poreznih inspekcija i poreznog nadzora
 • Pregled obračuna poreza
 • Savjetovanje vezano za izbor pravnog oblika
 • Komunikacija s poreznom upravom
 • Porezno strukturiranje i planiranje 
Porezni Due Diligence
Due Diligence

Porezni Due Diligence

Kupnja i prodaja kompanije ili dijela kompanije poslovna je odluka koja sa sobom nosi velike mogućnosti, ali i rizike.

Due Diligence (DD) označava "posebnu pozornost" s kojom će se istražiti predmet akvizicije ili javne ponude, kompanija ili udio u kompaniji, koja se kupuje ili prodaje.

Due Diligence pregled analizira i snage i slabosti objekta kao i rizike vezane uz kupnju ili javnu ponudu. Pažljiva analiza i procjena ciljane kompanije postaju sve važnije, informacijska asimetrija između prodavatelja i kupca mora se svesti na minimum, šanse i rizici ciljane kompanije ispravno procijenjeni, a „deal breakers“ pravovremeno identificirani.

Crowe vam  može ponuditi sljedeće usluge vezane za transakcije:

 • Porezno optimalna rješenja za transakcije iz perspektive prodavatelja i kupca
 • Porezno optimalno financiranje
 • Porezni due diligence
 • Postakvizicijsko porezno strukturiranje
 • Optimizacija poreznog restrukturiranja
 • Smanjenje troškova transakcije
 • Realizacija prenesenih gubitaka
 • Podrška u pregovorima
PDV
VAT structuring

Priprema i podnošenje PDV prijava i PDV strukturiranje 

Premda su zemlje članice EU dužne primjenjivati tzv. Direktivu o PDV-u, one slobodno mogu odrediti vlastitu politiku vezano uz, npr. obveznu registraciju za PDV, tumačenje i način primjene propisa vezano uz određene transakcije, porezne olakšice i sprječavanje poreznih prevara. Hrvatska je usvojila vlastite politike i procedure za primjenu Direktive o PDV-u. Kada nas angažirate, možemo s vama podijeliti iskustva u Hrvatskoj i drugim članicama EU.
U međunarodnom poslovanju PDV može brzo postati velika troškovna zamka. Samo se učinkovitim upravljanjem aspektima PDV-a u prekograničnom poslovanju mogu izbjeći PDV rizici, a administrativni troškovi mogu svesti na najmanju mjeru, te pod određenim uvjetima steći i konkurentske prednosti. Naši iskusni stručnjaci za PDV podržat će vas u upravljanju rizicima PDV-a na međunarodnoj razini – osobito vezano za EU.

Naši stručnjaci mogu stvoriti najbolja porezna rješenja nudeći vam sljedeće usluge:

 • registraciju u sustav PDV-a i izdavanje PDV (identifikacijskog) broja
 • pripremu i podnošenje PDV prijava
 • pomoć pri povratu PDV-a
 • praktična rješenja za PDV kod međunarodnih poslovnih transakcija
 • „brze“ PDV preglede
 • PDV usluge vezano za sve tipove industrija
 • podršku u tzv. trostranim poslovima, prodaji na daljinu, međunarodnim isporukama, charter i prijevozničkim uslugama 
 • podršku kod tuzemnih i inozemnih poreznih nadzora PDV-a.
 • PDV savjetovanje vezano uz specifične i kompleksne međunarodne transakcije
 • PDV savjetovanje vezano uz tuzemne transakcije koje su predmet posebnih PDV pravila (npr. tuzemni prijenos porezne obveze)
Transferne cijene
Transfer Pricing

Transferne cijene

Transferne cijene su cijene koje se plaćaju između povezanih društava unutar iste „grupe“ odnosno multinacionalnih kompanija za transakcije kupnje i prodaje dobara i usluga. Budući da su cijene određene od strane društava unutar iste grupe prema internim pravilima, može se dogoditi da cijene ne odgovaraju tržišnim cijenama. Porezne uprave rado nadziru takve transakcije zbog rizika da kompanije koriste transferne cijene radi smanjenja poreznog opterećenja. Stoga transferne cijene predstavljaju visok rizik kojim treba znati upravljati.
Upravljanje tim rizikom podrazumijeva pripremu posebnih analiza i obvezne dokumentacije o transfernim cijenama kojima se dokazuje tržišnost cijena, tj. načelo nepristranosti (Arm's length principle). Crowe stručnjaci, sa svojim interdisciplinarnim znanjima o porezima, poslovanju i tržištima, pomoći će vam u rješavanju pitanja vezanih za transferne cijene kako bi se postiglo ciljano upravljanja poreznim rizicima, kao i usklađivanje vašeg poslovnog modela s uvjetima na tržištu.

Naši stručnjaci će za vas razviti najbolja rješenja i mogu ponuditi:

 • Izradu obvezne dokumentacije / studija o transfernim cijenama
 • Lokalizaciju postojeće dokumentacije o transfernim cijenama pripremljene na razini „grupe“ radi usklađenje s hrvatskim propisima
 • Izradu ekonomskih analiza/ analiza usporedivosti (tzv. benchmarking analiza) a
 • Ažuriranje postojeće dokumentacije o transfernim cijenama i benchmarking analiza
 • Određivanje tržišnih cijena za specifične transakcije i sastavljanje izjave/ politike transfernih cijena
 • Savjetovanje vezano uz odabir primjenjivih metoda transfernih cijena s obzirom na model poslovanja društva
 • Pomoć pri poreznom nadzoru transfernih cijena

Kontaktirajte nas

Kontaktirajte nas već danas i saznajte kako stvaramo vrijednost našim klijentima. 
Kresimir Lipovscak
Krešimir Lipovšćak
Partner
Tax, Regulatory